PÕHJATÄHT: Ülevaade valla rahvastikust

Aastast 2016 on saanud ajalugu, käes on kokkuvõtete tegemise aeg. Vaatame üle, kuidas muutusid selle ajaga meie valla rahvastiku statistilised näitajad.

Kui 31.12.2015. a seisuga oli meid kokku 7225 inimest, siis 12 kuud hiljem 7186 ehk 39 inimese võrra vähem. Lääne-Saare valda kirjutas end sisse 275 inimest, välja 299 inimest, suri 95 inimest ja sündis 80 last ehk rändesaldo oli –24 ja muutus iibest –15.

See ei ole kindlasti tulemus, mille üle liialt hõisata saaks – alati tahaks näha plussmärgiga tulemust, kuid ei saa ilmselt meiegi üle suurtest, tervele Eestile praegu omastest iibe- ja rändetrendidest. Number –39 ei pruugi iseenesest olla meie rahvaarvu arvestades nii suur, kuid seda on siiski ühe korraliku küla jagu. Langus toimus teist aastat järjest (2015. a –21 inimest), positiivselt lõppes 2014. a (+19 inimest).

Kust siis geograafiliselt vaadates miinus tekkis? Suurelt üldistades jäid eelmisel aastal tühjemaks sisemaa ja kaugemad kandid ning tihenes linna lähiümbrus. Piirkondadest kasvasid absoluutarvudes enim Kudjape (+25), Randvere-Kaarmise (+21) ja Upa-Tahula (+15).

Igal pool mujal jäi rahvast vähemaks: Kaarma-Aste-Eikla piirkonnas kokku –65 inimest, endise Kärla valla alal –30 ja Lümanda valla alal –9 inimese võrra. Üksikutest küladest rääkides tahaks selles valguses eriliselt välja tuua tublisid tõusjaid: meie staarid oli 2016. aastal pisike Atla läänerannikul ja Ansi Kaarmise kandis, kus mõlemas lisandus 10 inimest, mis tegi juurdekasvuks Atla puhul koguni 52,8%, Ansil 28,6%. Tublid olid ka Karida (25–29 in) ja Koidu (21–24) küla. Vähenemised olid protsentuaalselt suurimad Kuusnõmme (11–9 in), Vendise (28–23 in), Tõlli (41–34), Riksu (30–25) ja Koidula (54–55) külas.

Positiivseks võib lugeda seda, et lapsi sündis 2016. a rohkem kui varem – kokku 80 – ja neid jagus igasse piirkonda.

Jaanika Tiitson, vallavalitsuse liige

Print Friendly, PDF & Email