PÕHJATÄHT: Taas kord Lääne-Saare valla territooriumil kehtivatest prügiveolepingutest

Osaühing Prügimees alustas käesoleva aasta alguses kolmeaastase korraldatud jäätmeveo perioodiga (1.01.2017–31.12.2019) Lääne-Saare valla haldusterritooriumil (edaspidi vald).

Osaühing Prügimees saatis valla territooriumil elavatele või majapidamisi omavatele kodanikele vahetult enne jõule masspostituse prügiveolepinguid koos graafiku ja muude vajalike lisadega.

Lepingud laekusid kas kodanike postkastidesse või meilile – olenes, millised kontaktandmed varem jäätmemajanduse lepingute juurde olid edastatud. On ilmnenud, et meilile saadetud lepingud koos lisadega võisid automaatselt minna ka rämpsposti hulka. Kes ootavad siiani oma lepingut, palun vaadata oma meilipostkast üle (kaasa arvatud rämpsmeilide nimekiri) või võtta ühendust osaühinguga Prügimees.

Vallavalitsus saadab prügivedajale lähiajal omakorda nimekirja nendest majapidamistest, kes esimese postitusega lepingut koos eelpool nimetatud lisadega ei saanud. Seda sellepärast, et kõik majapidamised/asutused valla territooriumil peavad olema korraldatud jäätmeveoga automaatselt liidetud – keegi ei saa jääda liitumata.

Jätkuvalt on võimalik sõlmida ka paberlepinguid OÜ Prügimees teeninduspunktis Kuressaares Talli tn 4 (kell 8–17, lõuna kell 12–13) ning Kärla (teisipäeviti kell 14–18 ja neljapäeviti kell 9–13) ja Lümanda (teisipäeviti kell 9–13 ja neljapäeviti kell 14–18) teeninduspunktis.

  • VEAD SAADETUD PRÜGIVEO LEPINGU LISADES JA GRAAFIKUTES

Paraku võtab iga uus algatus aega, enne kui korralikult tööle hakkab. Nii on ka valla prügiveo uue korraldusega. Kui leiate lepingutes ebatäpsusi või ootate oma õue peale pikisilmi prügiautot, teades, et just sellel päeval peaks see graafiku intervalli järgi tulema, kuid ei tule, siis palun võtke prügivedajaga ühendust.

Põhjused, miks saadetud lepingutes on palju vigu (näiteks aadressid ei klapi, konteineri suurused on valed, graafikud erinevad eelmise vedaja ajal kehtinutest, lepingud on saadetud siit ilmast lahkunud kodanikele), on väga erinevad ja kellegi konkreetse peale näpuga näidata või kedagi süüdistada ei saa. Vald esitas prügivedajale küll jäätmeregistri andmed, kuid ka jäätmeregistrisse on andmed kusagilt mujalt tulnud. Enamjaolt on vead sisse tulnud erinevate riiklike registrite omavahelise ühildumatuse ja suure mahu tõttu. Lisaks palju muid faktoreid, mis kõrvaltvaatajatele ei avaldu.

  • VALLAVALITSUS PALUB KODANIKELT SIIRALT VABANDUST TEKKINUD EBAMEELDIVUSTE PÄRAST!

Samas palume varuda kannatust. Kellegi prügi ära viimata ei jää.

  • JUHTUMID, KUS VALLALE TULEB ESITADA TÄIENDAV AVALDUS:

Tuletan veel kord meelde kõigile, et vallale peab tegema vormikohase avalduse järgnevatel juhtudel:

Kui majapidamised kasutavad mitme pere peale ühiseid prügikonteinereid või kodanikud viivad suvilas tekkinud jäätmed põhielukohta (esitada ühismahuti avaldus).

Kui majapidamist ei kasutata aastaringselt (kasutamine perioodiliselt, suvilana) või on tegemist sellise majaga, mis on elamiskõlbmatu (esitada prügiveost erandkorras perioodilise vabastuse avaldus).

Jäätmeveo graafiku hõrendamiseks tiheasustusalal iga 12 nädala tagant (tiheasustusalal toimub jäätmevedu igakuiselt, kortermajades iga kahe nädala tagant), kuid vajadusel saab graafikut hõrendada, kui on tagatud biojäätmete nõuetekohane kompostimine või biojäätmete äraandmine prügivedajale.

Vastavad avaldused saab valla kodulehelt rubriigi “Keskkond” à “Jäätmekorraldus” alt või vallamajast (Marientali tee 27, Kuressaare) kohapealt.

Kes on vastavasisulised jäätmeveo muutmise avaldused eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses juba teinud, siis nende avaldus on menetletud või menetlus pooleli. Neil, kes avaldust muutmiseks veel teinud ei ole, palume vallavalitsusega kiiresti ühendust võtta, et vältida tühisõiduarvete laekumist.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda osaühingu Prügimees klienditeenindusse (saaremaa@keskkonnateenused.ee, tel 45 31 603) või valla keskkonna peaspetsialisti (tiina.orav@laanesaare.ee, 45 20 468, 51 979 733) poole.

Tiina Orav, keskkonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email