PÕHJATÄHT: Lümanda piirkonna elanikele konteinerite soetamise toetusest

Lääne-Saare vallavalitsus annab teada, et segaolmejäätmete konteineri soetamise kompenseerimise avalduse (koos kõigi nõutud dokumentidega) esitamise tähtaeg on 28.02.2017. Hiljem esitatud avaldusi ei rahuldata.

Jäätmeveolepinguid saab ajutistes teeninduspunktides sõlmida kuni 31. jaanuarini.

Rohkem infot tel 45 20 479 või 51 28 987.

Katrin Hämelainen, järelevalvespetsialist

Print Friendly, PDF & Email