PÕHJATÄHT: Kudjape asus elanike arvamust küsima

Kudjape alevik on oma 640 elanikuga Lääne-Saare valla suuruselt teine asustusüksus. Samal ajal on ta kiiremini kasvav, 2106. aastal suurenes elanike arv 25 inimese võrra.

Aleviku inimeste ja tegevuste koondumine oli üks oluline põhjus, miks loodi eelmise aasta lõpus Kudjape arenguselts. Alevikuvanem on jätkuvalt Liia Steinberg. Lisaks temale kuuluvad arenguseltsi juhatusse Mare Mägi, Rita Aksalu, Margo Kubjas ja Vello Rosenfeld.

Nende eestvedamisel toimus uue aasta alguses ka aleviku koosolek. Seal otsustati luua töögrupp, kes hakkaks välja töötama aleviku arengukava. Lisaks arenguseltsi juhatusele võisid töögrupis osaleda kõik soovijad ning esimesele koosolekule vallamajas kogunes mõniteist inimest.

Esmalt otsustati uurida arengukava koostamiseks elanike arvamust aleviku olemuse, võimaluste, murede ja rõõmude kohta. Vastav küsitlus jõuab kas paberil postkasti või saadetakse e-meili teel. Arenguselts palub kõikidel elanikel küsitluses aktiivselt osaleda ja ankeet tagastada hiljemalt 7.veebruariks. Juhul kui ankeedi tagastamisega on raskusi, siis on ankeedil ka kirjas, kuhu saab selle tuua või kelle käest telefonitsi nõu küsida.

Kudjape arenguselts

Print Friendly, PDF & Email