MUHU UUDISSED: Oome õpetatse ennassid lahaks süöma

Ei neh ikka terit jälle. Nüid oo siis sie soarlaste vägilase nimega lae siis Muhu ja ülemoa vahele sõitma jõudn. Laupa ristiti teene Kuivastus ää ja pühabe lõunast kukkus autuid üle vädama. Ja neh, inimesi ikka koa. Ristimise aegas seda rahvast olli sial uudistamas ikka üksjägu. No kenad pitka iga selle Tõllule siis. Mis ma muud ikka kosta oska. Piaks ainult ülemoa rahvale ühekorra selgeks soama, et raamid sõitvad Suures väinas, mandri ja Muhu vahet ja et otse Soaremaale ikka Virtsust laevaga ep piase ja Väikses väinas oo koa vett nii napist, et sõnna nendega koa kohe mitte minna ep kannata.

Neh, nüid ma korruta üle selle mineva nädalise jutu, et esimese veebruarini oodetse kõikide kandidaatide nimesid, et kellele võiks anda mineva voastase hariduse-, kultuuri ja spordireemia. Ja et mis olli mineva voasta kõege vägevam tegu Muhu soare pial. Pange omad piad tüöle ja soatke omad kandidaatide nimed vallamajase kas postiga või meiliga. Neh, kuidas ükskid mugavamaks piab ja rohkem arjun oo. Ju postiaadressi ikka igaüks ise tiab koa. Ma ep akka seda üht üle korrutama. Ja neh, meiliaadress oo koa kindlaste juba pähä kulun – vald@muhu.ee.

Nie reemiad andasse kätte jälle vabariigi voastapääva tähistamise aegas, Liiva koolimajas. Sõnnamoani viel aega oo, nõnna et sest pidust ma ep akka siis suuremad paergu üht kuulutama.

Oome õhta, neh siis 27-ndal, kellu kuiest akkab lasteaa saalis üks isevärki loeng. Tuleb välja et selle jäuks, et kõhupekist lahti soaja, põlegid taris muud tiha, kut süia. Aga neh, ilmselge oo, et just igat toidust sisse maukida küll ep soa. Ja kole täitmata ep tohi masu koa olla. Või neh, kisse täpsest tiab, sest siiamoani põle kiegid viel nõukest kuntsi õpetan. Aga nüid tuleb siia Mirko Miilits ja riagib pitka jutu maha, et kuidas ennassid kõhurasvast vabaks soab süia. Loeng ise oo tuimuidu, aga kui kiegid tahab laska tiha ühe nõukse tarblise asja, kut oo kehakoostise analüüs, siis selle iest küsitse viis eurut raha koa.

Aga niipaljukest ma riagi küll nõuksi kaugemaid juttusid koa, et kümnenda veebruari õhta soab Hellamoal jälle kinu voadata. Ja siis näidatse nõukest vilmi, midast täna põle Eestimoa rahvas viel ete näingid. Selle nimi oo “November” ja sie oo “Rehepapi” roamatu järgi tehtud. Neh, ja üks Muhu juurikatega poiss mängab sial koa – Jörgen Liik. Nõnna et tõmmake nüid nobesti selle päävale kalendris rink ümber.

Neh, olga siis sedakorda moekast ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email