Lääne-Saare külaraha ootab kasutamist

Lääne-Saare valla küladele mõeldud toetusraha on sel aastal umbes 15 000 eurot, millele lisanduvad eelmisest aastast kasutamata jäänud summad.

Lääne-Saare valla 82-st külavanema või külaseltsiga külast kasutas möödunud aastal nn külaraha 23. Raha läks peamiselt külamaja majandamiskuludeks, suvel haljastuskulude katteks ning mõni küla kasutas seda ka ürituse, näiteks jaanipäeva või külakokkutuleku korraldamiseks.

Lääne-Saare külavanemate kontaktisiku Merike Lipu (pildil) sõnul on aktiivseid külavanemate või külaseltsidega külasid vallas praegu 40–50 kanti. “Seega 23 külaraha taotlejat selle numbri kõrval ei olegi nii märkimisväärselt väike, arvestades ka asjaolu, et paljud külad on küsinud kinnitust, kas 2016. aasta külaraha kandub üle 2017. aastasse, et seda siis korraga kasutada,” ütles ta.

Lipu selgitas, et igal külal on võimalik viia oma 2016. aasta jääk üle praegusesse eelarveaastasse. Tänavu on külaraha suurusjärk 15 000 eurot, millest pool jagatakse küla/alevikuvanema või külaseltsiga külade vahel võrdselt ja teine pool külades elavate inimeste arvu järgi – üks euro elaniku kohta.

Külaraha peamine eesmärk on jaotada Lääne-Saare valla eelarvest küladele raha külade esmaste väikesemahuliste vajaduste katmiseks ja külaelu aktiveerimiseks.

“Kui me külaraha jagamisega alustasime, oli külavanema või külaseltsiga külasid Lääne-Saare vallas 65 kanti, seega on külaraha suures osas oma eesmärki täitnud ja külad on valinud endale külavanema või moodustanud külaseltsi, et külaelu aktiivsemaks muuta. Millal nad raha täpselt kasutavad, on külade oma otsustada,” rääkis Lipu.

 

Print Friendly, PDF & Email