KOMMENTAAR: Elu koondub linna (6)

Saare maakonna elanike arv on juba pikalt langustrendis. Enamasti tempos päev ja inimene. See on karm tempo. 2014 võrreldes 2015 vähenes arv 348 inimese võrra, tõsi, aastal 2016 oli vähenemine vaid –249 inimest. Minu hinnangul on see viimaste aastate väikseim vähenemine, aga siiski arvestatav.

Tavapäraselt on meie maakonnas olnud ühes lennus ca 300 õpilast, vahepeal olid väiksearvulisemad lennud, umbes 260–270 õpilast lennus. See madalseis on tõepoolest ületatud, nüüd lähevad kooli jälle tavapärase suurusega lennud, sellel õppeaastal läks kooli isegi 343 õpilast. Väike vahepealne kasv võib olla tingitud sellest, et “laulva revolutsiooni” ajal sündinud lapsed jõuavad sünnitusikka ja kuna see on suurearvulisem põlvkond, siis on sünnitajaid veidi rohkem.

Suuremat sorti optimismiks siiski põhjust pole, sest lisaks rahvaarvu pidevale vähenemisele toimub ka vananemine – st maakonnast lahkuvad nooremad inimesed ja tagasi tulevad pigem vanemad. Seega – noored saarlased sünnitavad oma lapsed mujal. Aastal 2016 sündis meie maakonnas eriti vähe lapsi, vist veidi üle 200. Ja see väike lend läheb juba seitsme aasta pärast kooli.

Pikaajaline trend on veel rahvastiku koondumine Kuressaarde ja selle tulemusena tulevad maalapsed tihti linna kooli. Kui vanemad tulevad linna tööle, siis on neil lihtne hommikul ka laps linna kooli kaasa võtta. See on kindlasti jätkuv trend.

Seega – meie maakonna rahvastikku iseloomustab jätkuvalt kolm kurba sõna – vähenemine, vananemine ja koondumine. Kas suudame neid trende muuta? See on väljakutse ja võimalus Saaremaa ühisvallale. Üksi trende ei murra.

Piret Pihel, Saaremaa arenduskeskuse juhataja

 

Print Friendly, PDF & Email