Meinhard Saarkoppel 85: Muhumaa on armas ka Moskvas elades

SÜNNIMAAL: Kümme aastat tagasi osales Meinhard Saarkoppel Kuressaare piiskopilinnuses Saaremaa muuseumi kaheaastaraamatu esitlusel. Trükises ilmus ka Saarkoppeli kirjutis.
ARHIIV

Eile täitus 85. aastaring Muhust Kallaste külast pärit ja praegu Moskvas elaval tehnikateadlasel Meinhard Saarkoppelil.

Kuigi hinnatud teadlane on elanud peamiselt võõrsil, peab ta oma sünnisaarest väga lugu. Suveks sõidab ta Muhusse Kallaste sadama lähedal asuvasse tallu, kus ta saab käia lapsepõlve ja noorusaja radadel.

Raadio lühilaineside efektiivsuse suurendamise meetodite uurimisele ja arendamisele pühendunud teadlane on vastukaaluks teadusartiklitele tehnikavaldkonnast kirja pannud ka Muhu pärimuslugusid.

Tegevteenistusest alampolkovnikuna erru läinud Saarkoppeli uurimistööd on teda üha enam viinud armsa Muhumaa kadakaväljadele ja mererandadesse. Saaremaa muuseumi kaheaastaraamatu (2005–2007) tarvis kirjutas ta artikli aja jälgedest Muhu suures arus. Üheksa aastat tagasi ilmus eruohvitseri sulest vallalehes Muhulane lugu 1917. aastal Muhu vetes põhja lastud Vene sõjalaevast Slava.

Meinhard Saarkoppel lõpetas Muhu keskkooli 1951. aastal. Tema nimi on kantud ka kooli auraamatusse. Kolm aastat hiljem jättis ta seljataha Uljanovski sõjakooli ja 1964. aastal lõpetas sõjaväe sideakadeemia tollases Leningradis. Meinhard Saarkoppel on tehnikakandidaat, kes on aastaid töötanud Moskvas Sõjaväe Side Keskinstituudi vanemteaduri ja laboriülemana.

Tema sulest on ilmunud 30 teadustrükist.

Oma elutöö võõrsil teinud muhulast õnnitlevad juubeli puhul ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.

Print Friendly, PDF & Email