LUGEJA KÜSIB

Meie ettevõte korraldas talvepäevad, mil kõik töötajad said valida endale meelepärase aktiivse tegevuse. Otsustasin minna mäele suusatama, kuid kukkusin suusatades ja murdsin käeluu. Kas see on tööõnnetus?

Vastab Mari-Liis Ivask, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Tööõnnetusest saame rääkida, kui õnnetus on juhtunud tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl või tööandja huvides tegutsemisel ajal ja sellel on põhjuslik seos töötaja tööga või töökeskkonnaga. Tihti on motivatsiooniüritustel, talvepäevadel või ettevõtte muudel üritustel töötajate jaoks nn kohustuslik ja vabatahtlik osa. Kohustuslik osa on seotud konkreetsemalt töötaja tööga, töökorraldusega, uute oskuste omandamise või muu taolisega. Vabatahtliku osa puhul on aga töötaja oma valik, kas ja millistest tegevustest ta osa võtab.

Tööõnnetuse määratlemisel on oluline, mis asjaoludel õnnetus toimus. Kui õnnetus juhtus talvepäevade ajal, mil töötaja oli kohustatud võtma osa ettenähtud üritustest, on eeldatavalt tegemist tööõnnetusega. Kui aga töötaja osales pärast päeva kohustuslikku osa vabatahtlikult meelelahutuslikes üritustes, ei saa juhtunud õnnetust tööõnnetuseks lugeda.

Print Friendly, PDF & Email