Koduteenus uuele tasemele

“Soovime viia koduteenuse sellisele tasemele, mis tagab hooldust vajavatele inimestele turvalise toimetuleku kodus, hoolduskoormusega inimesele annab aga võimaluse tööhõives osaleda,” kirjutab Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe.

Sotsiaalhoolekande seaduse järgi on koduteenus omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse inimest toimingutes, mida ta oma terviseseisundi tõttu, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel kõrvalabita teha ei saa, mis on aga vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

Euroopa Sotsiaalfondist toetust saav projekt (SA Innove otsustas koduhooldusteenuse arendamist Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas toetada – toim) on kavas läbi viia tänavu 1. jaanuarist tuleva aasta 31. detsembrini.

Projekti eesmärk on arendada ja täiendada koduteenust ning see uuele tasemele viia. Hooldusteenust on vaja pakkuda ka väljaspool tööaega, et soovijad saaksid töökohtade olemasolul ka vahetustega tööl käia.

Hooldusvajaduse väljaselgitamiseks on meil kavas arendada ja välja töötada sobiv hindamismetoodika ja koduteenuse osutamise mudel, hindamiseks kaasates senisest enam meditsiinipoolt.

Oleme plaaninud, et projektis osaleb 60 tööealist omastehooldajat, kes praegu on tööga hõivatud ja kel on oht hoolduskoormuse tõttu oma töö kaotada, või siis neid inimesi, kes oma hoolduskoormuse tõttu ei saa tööle minna.

Meie eesmärk on selline, et kuus kuud pärast hoolekandeteenuse saamise algust on vähemalt 30 protsenti omastehooldajatest tööturul.

Projekti käigus võetakse lisaks projektijuhile tööle kuus hooldustöötajat.

Seni koduteenust saanud inimesed saavad seda ka edaspidi. Kui tarvis, hinnatakse teenuse vajadus aga ümber. Kui selgub, et koduteenust on tarvis suuremas mahus ja teenuse vajaja kuulub meie projekti sihtgruppi, on võimalus saada koduteenust ka projekti kaudu.

Print Friendly, PDF & Email