MUHU UUDISSED: Tüdrikud vielgid kenamaks

Ikka palju terissid siit Muhu soare pialt. Laulusalm ütleb, et “rahvariides Muhu tüdrik oo kut lill”, aga voata asjalugu oo nõuke, et Muhu tüdrik tahab lilles olla ilma rahvariieteta koa. Sie oo nüid üks mis kindel. Neh, miks muedu mineva laupa viistesn nuort tüdrikut panni paarutes kottu välja, et minna nuordekeskuse Muhu nuorde ilukuoli. Kõik sõuksed parasad põkked – teese kuni kuienda lassi tüdrikud. Muhu ilusalongi omanik Keidy oo sie kena inimene, kis oo vaevaks võtn tüdrikumi utsita, et nie oskaksid ise oma küitsakaid lakkida ja juussid soengu panna ja kenasid nägusid pähä joonista.

Ma köisi seda kuolipidamist ühna oma silmaga uudistamas. Neh, tüdrikud ollid puhas lava ümber rivis ja nii ammetis oma küitsakatega, et nendel põle aega ete oln sõna ega puolt ütelda, et mis naad selle esimese päävaga ää õppen oo. Mariiga sai siis küll natusse pitkemalt juttu aetud. Ta riakis,et neh, nie nuordekeskuse ringid oo puhas nõuksed, et ennemini ikka tõmbavad poissa likki kut tüdrikumi. Neh, nie sured bändid ja multimeediad ja nõuksed asjad. Tüdrikud oo ammu tahtn midagid põnevad tiha, mis sõuke luo­minguline asi oleks ka olavad. Näputüöd ja joonistamist soab kuolitundis koa tiha ja siis tulngid nuordel nõuke mõte, et akkaks ete nende iluasjadega tegelema. Nõuksi asju päris kuolis keegid ep õpeta. Neh, ja Marii olli siis sie, kis Keidy koa kampaliseks kutsus ja nüid naad köivad sial kampas kuos iga teise laupa, kuni mai lõpuni välja. Iga kordas kaks tundi õppivad, mesmuodi ennassid vielgid kenamaks tiha soab.

Nõnna et jälle oo kinnitust soan, et ilumiel, siesamma mis aab Muhu noorikud juba pissiksest piast nobesti roosima, oo lihtsalt emapiimaga kaasa soadud ja seda kohe ikka iga kandi pialt.

Ja nüid nõuke tiadaandmine, et kuni esimese veebruarini soab tiha oma ettepanekumi, et kis oleks viart soama oma mineva voastaste tegemiste iest Muhu valla ariduse-, kultuuri- ja spordireemiat ja neh, et mis võiks olla voasta kõege kangem tegu, mis mineva voasta Muhus tehti. Omad kandidaadid soab esita vallamajase postiga või e-postiga (aadressi piale Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond 94701 või vald@muhu.ee.) Kukkuge nüid nobesti mõtlema, et kis ja mis võiks reemiad viart olla. Nendest ep tohiks just puudust olla ma usu.

Juu tänaseks aitab koa. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email