KURESSAARE SÕNUMID: Teadaanded

“Saaremaa suveniir 2017”

MTÜ Visit Saaremaa korraldab koostöös Kuressaare linnavalitsuse ja Saaremaa arenduskeskusega konkursi “Saaremaa suveniir 2017”, mille eesmärk on mitmekesistada Saare maakonda ja Kuressaare linna tutvustavate ja piirkonna mainet kujundavate meenete valikut ning virgutada kohalikku loomepotentsiaali.

Konkursile oodatakse kvaliteetseid meeneid, mis rõhutavad piirkonna omapära, on huvitavad, esteetilised ja väikestes kogustes toodetavad. Konkursi parimate tööde autoritel on õigus kasutada oma toote reklaamis märget “Saaremaa suveniir 2017” ja auhinnafondi ulatuses ostetakse võidutöid järgmiselt: I koht 650 eurot, II koht 400 eurot, III koht 200 eurot.

Tööde esitamise lõpptähtaeg on 20. aprill kell 16. Konkursile esitatud töid saab näha 22. aprillist 2. maini näitusel Kuressaare Raegaleriis.

Täiendav info:info@visitsaaremaa.ee.


KG ujula tasuta kasutamine

1.01.–28.05 on Kuressaare elanikuks registreeritud puudega inimestel ning Kuressaare lasteaedade ja päästeameti töötajatel võimalik kasutada Kuressaare gümnaasiumi ujulat tasuta. Lasteaedade töötajad saavad ujulat tasuta kasutada neljapäeviti kell 19–20 ja pühapäeviti kell 17–18, päästeameti töötajad kolmapäeviti kell 18–19 ja puudega inimesed pühapäeviti kell 15–16. Eelregistreerimine ei ole vajalik.

Puudega inimestele on õppe eesmärgil ja turvalisuse tagamiseks kohapeal ka juhendaja. Lisaks võimaldatakse puudega inimestele vajadusel transporditeenust. Selleks palume pöörduda hiljemalt neljapäeval tööpäeva õhtuks telefonil 45 50 559 või 52 77 734 sotsiaalhoolekande spetsialisti Kerli Gutmani poole.


Enampakkumine Noortejaama väikevara võõrandamiseks

Seoses Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam ümberasumisega bussijaamahoonesse andis linnavalitsus asutuse direktorile loa edasiseks tegevuseks mittevajaliku väikevara võõrandamiseks ja selleks avaliku enampakkumise korraldamiseks. Enampakkumise läbiviimiseks tuleb asutusesiseselt moodustada vähemalt kolmeliikmeline komisjon. Enampakkumise aega veel määratud ei ole.


Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kuressaare linnavalitsuse 3.01.2017. a korraldusega nr 2 kinnitati projekteerimistingimused Lagle tn 3 krundile uue elamu rajamiseks. Info linnavalitsusest: vanemarhitekt Maria Reimal, tel 45 50 535, maria.reimal@kuressaare.ee.

Print Friendly, PDF & Email