KURESSAARE SÕNUMID: Kust saab infot ühinemisprotsessi kohta?

Oleme muutuste lävel ning kindlasti pakub praegu toimuv huvi paljudele inimestele – on ju kujundamisel Saaremaa edasine talitlus. Loodaval vallal on juba olemas koduleht aadressiga www.saaremaavald.ee, kuhu koondub kogu informatsioon ühinemisprotsessi kohta.

Kodulehte täiendatakse jooksvalt, seega on sealt mugav arenguid jälgida. Uue omavalitsuse struktuuri ja töökorralduse väljatöötamiseks on moodustatud komisjonid. Kodulehel kajastubki peamiselt nende tegevus (koosolekute toimumise ajad, materjalid, protokollid), aga ka muu teave (meediakajastus, vastuvõetud eelnõud jne).

Vastutusrikkaim ülesanne lasub juhtkomisjonil, kellel peab olema ülevaade teiste komisjonide tööst. Juhtkomisjoni koosseisu kuulub kaks esindajat igast ühinevast omavalitsusest. Juhtkomisjoni järgmine koosolek toimub 1. veebruaril, siis kinnitatakse ka kõik teised töögrupid.

Kuna uue valla loomine on ressursimahukas ettevõtmine, mis nõuab oma ala professionaalide täit tähelepanu ja pühendumist, on plaanis luua linnavalitsuse struktuuri riigieelarvelistest vahenditest ja konkursi korras ametikoht töögruppide töö igapäevaseks korraldamiseks ja ühinemisprotsessi strateegiliseks juhtimiseks.

Võib öelda, et nii, kuidas edeneb ühinemisprotsess, täieneb ka uue valla veebileht. Kui Saaremaa vallavalitsus 1. jaanuaril 2018 tööle hakkab, on oma õige kuju saanud ka valla kodulehekülg.

Geili Heinmaa, Kuressaare linnavalitsuse spetsialist

 

Print Friendly, PDF & Email