Vallavolikogu arutas Leisi kooli küsimust (9)

Esmaspäeval arutas Leisi vallavolikogu rahvaalgatuse korras esitatud pöördumist, milles nõuti Leisi keskkooli gümnaasiumiosa sulgemist käsitleva vallavolikogu otsuse tühistamist.

Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa (pildil) ütles, et detsembris laekunud pöördumist käsitleti arutelu korras ja volikogu saadab pöördumise koostajatele kirjaliku vastuse. “Ei ole praegu ka sellist otsust, et teema võiks uuesti hääletamisele tulla,” sõnas volikogu esimees. Et mõni varem keskkooli sulgemist pooldanud volikogu liige on nüüdseks sulgemise õigsuse kahtluse alla seadnud, siis ei saa välistada, et keskkooli sulgemise otsus volikogus tõepoolest uuesti ümberhääletamisele pannakse. Aega on selleks veebruari lõpuni.

Detsembris Leisi volikogule 51 vallaelaniku allkirjaga esitatud pöördumises märgiti, et Leisi keskkooli reorganiseerimine põhikooliks ei ole põhjendatud, ja toodi ka sellekohased põhjendused. Andrus Kandimaa leiab aga, et olukorras, kus Leisi vallast gümnaasiumis käivatest lastest 23 õpib mujal gümnaasiumis ja vaid 16 Leisi keskkoolis, ei ole mõistlik gümnaasiumi põhikooliks muutmise otsust ümber vaadata. “Praegu selliseid argumente küll ei tulnud, mille pärast peaks hakkama otsust uuesti ümber vaatama,” sõnas ta.

Seoses novembris volikogus vastuvõetud otsusega reorganiseerida Leisi keskkool põhikooliks hakkab Leisi vald maksma 1. septembrist igale väljapool Leisi keskkooli gümnaasiumiharidust omandavale õpilasele kuus 150 eurot üüri- või transpordikompensatsiooni.

Print Friendly, PDF & Email