Puuduvad energimärgised tõid vallale ettekirjutuse

Tehnilise järelevalve amet tegi ettekirjutuse Lääne-Saare vallale, kuna tosinal omavalitsusele kuuluval hoonel puudub nõuetekohane energiamärgis.

Ettekirjutuses loetletud kaheteistkümne hoone seas on nii kooli-, lasteaia-, spordi- kui ka büroohooneid. Amet kohustab energiamärgise paigaldama selle aasta 1. detsembriks, vastasel juhul on vallale võimalik määrata 1300 eurot sunniraha.

Vallavalitsus ei ole ettekirjutusele vastuväiteid esitanud ja soovis vaid energiamärgiste hankimise tähtajaks 31. augustit 2018, millega amet aga ei nõustunud.

 

Print Friendly, PDF & Email