Kuressaare saab toetust

Kuressaare linnavalitsus saab SA-lt Innove toetust koduhooldusteenuse arendamiseks linnas ja Lääne-Saare vallas.

Projekti maksumus on 87 661,22 eurot, Euroopa Sotsiaalfond toetab teenuste arendamist 144 690,70 euroga, omafinantseeringu suurus on 42 970,52 eurot.

Innovelt saab toetust 12 projekti, et arendada ja osutada üle Eesti hoolekandeteenuseid tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamiseks ja võimaldaks neil tööturul osaleda. Samuti toetatakse erivajadustega inimeste tööturule naasmist.

Projekte rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist kokku rohkem kui 2,6 miljoni euroga.

Print Friendly, PDF & Email