JUHTKIRI: Hüvitis või preemia? (1)

Raha on teema, mis ei jäta kedagi külmaks. Eriti siis, kui üsna kopsakas summa ootab neid, kes ühiskonna elu korraldamisel ja juhtimisel olulist rolli mängivad. Siin ja praegu on silmas peetud ühinevate omavalitsuste juhte, kellele on riigi poolt haldusreformiga seoses määratud aastapalga suurune lahkumishüvitis.

Seadus näeb hüvitise ette ka neile praegustele vallavanematele, kes hakkavad tööle uue ühendvalla süsteemis. Seega ei saa kompensatsiooni vastuvõtjatele seda ette heita – võib ju sellesse summasse suhtuda kui preemiasse tehtud töö eest. Ometi leidub neid omavalitsusjuhte, kes ei pea hüvitise maksmist sellises olukorras vajalikuks ega õigeks.

Kompensatsioonist loobumiseks võib olla erinevaid põhjusi. Kel ei luba seda raha oma tarbeks kasutada südametunnistus, kel kaaskodanike arvamus. Olla võib neidki, kes rakendavad hüvitisest loobumise oma valimisvankri ette – selline üllas žest võib ju valijate silmis kandidaadi mainet tõsta.   Tibusid loetakse sügisel. Eks siis ole näha, kes meie omavalitsustegelastest uue valla süsteemis töökoha saab ja kes mitte.    

 

Print Friendly, PDF & Email