Iga-aastane lammaste ja kitsede inventuur

Lamba- ja kitsepidajad peavad igal aastal hiljemalt 15. jaanuariks esitama PRIA põllumajandusloomade registrile peetavate loomade arvud 1. jaanuari seisuga.

Andmed esitatakse tegevuskohtade kaupa ja iga tegevuskoha kohta teatatakse järgmised arvud: utt-tallede, uttede ja jäärade ning kits-tallede, kitsede ja sikkude arv.

Vastavaid arve saab teatada PRIA kliendiportaali e-PRIA kaudu. Samuti on vastav teave ja teatisvorm “Lammaste ja kitsede arvu teatamise vorm” üleval PRIA kodulehel loomade registri vormide alalehel.

PRIA

Print Friendly, PDF & Email