Enn Kaljo esitati Bergi preemia kandidaadiks (1)

Eesti taimekasvatuse instituut esitas Saaremaalt pärit Enn Kaljo (pildil) krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi innovatsioonipreemia kandidaadiks.

Enn Kaljo esitati von Bergi innovatsioonipreemia kandidaadiks koos Maia Raudsepingu ja Lea Naritsaga sojaoa ’Laulema’ aretamise eest.

Kandidaadiks esitatud aretajad on loonud Eesti tingimustes edukalt kasvava sojaoa sordi, töötanud välja kasvatamise agrotehnoloogia ning propageerinud sojaoa kui tervisliku ja positiivse keskkonnamõjuga kultuuri kasvatamist ja kasutamist.

2016. aastal kasvatati Eestis sorti ’Laulema’ enam kui 20 hektaril, saadud saak 2,1 tonni hektarilt on Euroopa tasemel konkurentsivõimeline. Sort ’Laulema’ on äratanud suurt huvi ja levinud juba ka meie lähisriikides. 2016. aastal kasvatati seda katsetes ja tootmispõldudel Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Austrias.

Eestit peetakse traditsiooniliseks põhjamaaks, kus on traditsiooniliselt kasvatatud teravilju ja heintaimi. Sojaoa kasvatuspiirkond on olnud Eestist tunduvalt lõuna pool soojema ja pikema kasvuperioodiga piirkondades. Aretatud sort ’Laulema’ on murdnud siinset traditsioonilist arusaama sojaoast kui soojalembesest kultuurist, mille kasvatamine Eesti tingimustes ei ole võimalik.

Sangaste rukki aretaja von Bergi innovatsioonipreemia konkurssi viivad läbi maaeluministeerium, Eesti Rukki Selts ja Sangaste vallavalitsus. Konkursi tulemused kuulutatakse välja 16. veebruaril Sangaste lossis.

Print Friendly, PDF & Email