Vallasekretärid arutasid ühendvalla õigusakte (4)

KOOSOLEK: Istuvad (vasakult) Orissaare vallasekretär Anne Saar, Pihtla vallasekretär Riina Allik, Leisi vallasekretär Elo Ilumäe, Valjala vallasekretär Ene Johanson ja Laimjala vallasekretär Merike Liiv. Koosolekut juhatab Eero Lapp ja paremal pool istub Lääne-Saare vallasekretär Andrus Lulla.
MAANUS MASING

Kuressaare linnasekretär Eero Lapp  ütles Saarte Häälele, et tegu oli sissejuhatava koosolekuga ja edaspidi saavad sekretärid kokku kord kuus. Järgmine kokkusaamine toimub 10. veebruaril ja siis hakatakse juba konkreetselt vaatama põhimääruse eelnõud. Veel arutavad sekretärid edaspidi osavalla põhimääruse ja kogukonnakogu põhimääruse eelnõu. “Meie peamine ülesanne on muidugi valimiste korraldamine,” märkis Lapp ja lisas, et valimiskomisjon moodustubki tõenäoliselt vallasekretäridest.

Lapp selgitas, et eelnõud valmistatakse ette ja saadetakse ühinemise juhtkomisjonile. Seal kiidetakse need heaks ja pannakse ootele. Seejärel hakkab eelnõusid menetlema uus sügisel moodustuv vallavalitsus, kes suunab need omakorda uuele volikogule.

Mis saab praegustest omavalitsuste sekretäridest edasi, on Lapi sõnul uue vallavalitsuse ja vallavolikogu teema. “Uus vallavolikogu kiidab heaks struktuuri ja vastavalt struktuurile toimub inimeste paigutumine ametitesse,” märkis ta. Lapp tõi siiski välja, et ühinemislepingu lisas 6 on märgitud, et 1. aprilliks peab struktuurieelnõu valmis olema. “Seda me ootame, aga see pole enam vallasekretäride rida,” lisas ta.

Eilsest koosolekust võtsid osa kõigi 11 ühineva omavalitsuse sekretärid.

Print Friendly, PDF & Email