ÜLESKUTSE: Ruhnu vallale jäägu halduslik erisus (4)

“Teeme ettepaneku mitte sundühendada Ruhnu valda,” kirjutab Eesti saarte kogu eestseisuse esimees Leo Filippov pöördumises peaministri, riigihalduse ministri ja kultuuriministri poole.

ESK eestseisus ei pea põhjendatuks valitsusele tehtud ettepanekut mitte toetada Ruhnu vallale omavalitsusliku erisuse võimaldamist ja sundühendada vald loodava Saaremaa suurvallaga.

Haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlik komisjon on teinud oma otsuse olukorras, kus Ruhnu valla elanike õiguslik ootus oli lähtuvalt haldusreformiseadusest merelise saarvalla erisuse arvestamine. Vallas ei ole läbi viidud rahvaküsitlust elanike valikute teadasaamiseks. Samuti ei ole saarerahva valikutes selguse saamiseks korraldatud saare elanike üldkogu, mida näeb ette püsiasustusega väikesaarte seadus. Komisjoni soovitus vallale toimida edasi osavallana ei loo arengustabiilsust ega arenguperspektiivi.

Saarvalla surumine osavalla staatusesse on selge tagasiminek nii osalusdemokraatia põhimõtetes kui ka arenguperspektiivide loomises kogukonnale. Euroopas on ajalooline saartel elamise kogemus toonud selge teadmise, et saareliste kogukondade ainuvõimalik ellujäämise viis on halduslik omavalitsus. Parim näide on Ahvenamaa saarestiku halduskorraldus Soome vabariigis.

Ruhnu saar on omavalitsusliku haldusüksusena tulnud läbi sajandite. Nõukogude Liidu ajal toimunud külanõukogu sundlikvideerimine viis saarel ligi 150 inimesega kogukonna katastroofilisele lagunemisele.

Taastatud Ruhnu vald on viimastel aastakümnetel toiminud tulemuslikult. Vallas suudetakse säilitada ja luua juurde arengueeldusi kogukonnale, elutingimused on oluliselt paranenud. Seetõttu ei saa õigeks pidada otsust, millega hävitatakse saarel elu edasi viiv halduskorraldus.

Teeme ettepaneku mitte sundühendada Ruhnu valda. Võtta aega süvenemiseks Ruhnu erisusse ja leida lahendus saare kogukonnale jätkamiseks omavalitsuse õigustes.

Print Friendly, PDF & Email