Sõmera hooldekodu reorganiseerimisele roheline tuli (15)

Valitsus kinnitas eile investeeringute kava, millega andis rohelise tule Sõmera hooldekodu reorganiseerimiseks ja Kuressaarde erihoolekande teenuskohtade loomiseks.

Sotsiaalministeeriumi andmeil esitati Saaremaalt üks taotlus. AS-i Hoolekandeteenuste hallatavas Sõmera hooldekodus on 370 ööpäevaringset erihoolekande teenuskohta. Reorganiseerimise raames on Kuressaarde planeeritud 24 ööpäevaringset ning 10 kogukondlikku teenuskohta.

Projekti kogumaksumus on  12 103 850 eurot, millest 10 288 273 eurot oleks Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid.

Investeeringute kava kinnitamisega anti jah-sõna kümnele erihoolekandeasutuste reorganiseerimise ja veel kümnele uute kogukondlike teenuskohtade loomise projektile.

Projektidele eraldatakse 35,8 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid, millele lisandub 4,5 miljonit eurot omafinantseeringuna ja 3,6 miljonit eurot riikliku kaasfinantseeringuna.

Print Friendly, PDF & Email