LUGEJA KÜSIB

Täidan sageli tööülesandeid ettevõtte välisterritooriumil. Kas tööandja peab hankima mulle tööriided? Seni olen oma riietust kasutanud. Väljas on külm ja sageli riided määrduvad.

Vastab Indrek Avi, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Tööandja on kohustatud oma kulul töötajale tööriietuse andma, kui seda nõuab töö laad. Näiteks mitmes ametis, kus tööd tuleb teha palju ka väljas, võivad ilmastikutingimused töötaja tervist kahjustada ja nii on tööriietusel töövõime säilitamisel oluline osa. Kui töövõime säilitamiseks ja haigestumise vältimiseks on töötajal vajalik hankida täiendavat tööriietust, siis tasub pöörduda tööandja poole.

Kui tööülesannete tavapärasel täitmisel võib riietus määrduda või kahjustuda, ei saa eeldada, et töötaja kasutab tööl isiklikku riietust ning katab riiete hooldamise, parandamise või asendamisega seonduvad kulud ise. Kuna teie töös riietus määrdub, siis peab tööandja andma teile tööriietuse ja tagama selle hoolduse oma kulul. Tööriietus tuleb teile võimaldada ka olukorras, kus teistele samalaadset tööd tegevatele töötajatele on riietus antud. Kui tööandja saab korraldada töö selliselt, et isiklike riietega töötamisel ei kaasne teile ebamõistlikke kulutusi või ohtu teie tervisele, siis tööandjal tööriietuse andmise kohustust ei ole.

Milline tööriietus on tööks sobiv ja kandmisel mugav, sõltub tehtavast tööst ja töötingimustest – kas töö on füüsiliselt raske või kerge, kas väljas on vali tuul või tuulevaikus, karmid miinuskraadid või sajab lörtsi.

Tööriideid valides tuleks tööandjal arvestada töötajate ettepanekutega. Vastasel juhul ei pruugi valik langeda sobilike ja mugavate riiete kasuks.

Print Friendly, PDF & Email