Karjamaa hooldamise osas saavutati kompromiss (7)

Eile linnavalitsuses toimunud kohtumisel, kus arutati Loojangu tänava lähedal asuval karjamaal kadakate ja mändide mahavõtmist, jõuti kompromissile.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel ütles Saarte Häälele, et arutelul osalesid nii kohalikud elanikud kui ka keskkonnaameti spetsialistid. “Kokkuvõtvalt leiti, et kadakate-mändide pealetungi tuleb takistada, vastasel juhul hävivad alal olevad kaitsealused liigid,” märkis ta.

Hooldatava ala ja elamute vahele otsustati aga jätta umbes 50-meetrine puhvertsoon, mis säilitaks elanike privaatsuse.

“Samas tõdeti, et kadakate-mändide eemaldamisel ei ole mõtet, kui sellele ei järgne või ei toimu sellega samaaegselt alal karjatamist. Leiti ka, et alal võiks olla jalutusrajad, kas siis niisama ajaveetmiseks või ka loodushuvilistele väärtuslike taimede tutvustamiseks,” lisas Koppel.

Konkreetseid plaane jalutusradade kohta linnavalitsuses tehtud ei ole ja selles osas oodatakse ka elanike ettepanekuid.

Planeeringu kohaselt on Tuule 4 ja Staadioni 7 kinnistu haljasmaad, kus kehtib ehituskeeluvöönd. Alad ei ole looduskaitse all, kuid seal kasvab II ja III kategooria kaitsealuseid taimi, märkis Koppel.

Print Friendly, PDF & Email