VALLAVOLIKOGUS

Lääne-Saare vallavolikogu 20. detsembri istungil otsustati:

1) muuta Lääne-Saare vallavolikogu 18.12.2014 määrust nr 4 “Lääne-Saare Vallavalitsuse palgajuhend”;

2) anda nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks;

3) suunata II lugemisele Lääne-Saare valla teede 2017–2019 aasta investeeringute kava kinnitamine;

4) suunata II lugemisele Lääne-Saare valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine;

5) muuta külaelukomisjoni koosseisu;

6) premeerida vallavalitsuse liikmeid.

Kaire Müür, õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email