VALLAVALITSUSE DETSEMBRIKUU ISTUNGID

8. detsember

 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
 • Määrati hooldustoetused.
 • Väljastati projekteerimis-tingimused Maasi külas Poku maaüksusel elamu püstitamiseks.
 • Kinnitati puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastus
  Kavandi külas Hiirelõksu maaüksusel.
 • Kinnitati Orissaare aleviku Võidu 36a ja 36b katastriüksuste liitmine.
 • Kinnitati Orissaare aleviku Sadama 21 ja 21a katastriüksuste liitmine.
 • Kinnitati Orissaare aleviku soojamajanduse arengukava avalikustamine.
 • Kinnitati Põripõllu külas Kööbamäe katastriüksuse jagamine.

21. detsember

 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine ja mittemaksmine.
 • Kinnitati lootusetuks tunnistatud võlgnevuste bilansist väljakandmine.
 • Kinnitati Saikla küla Garaaži ja Kombainikuuri katastriüksuse maa maksustamishind.
 • Anti välja projekteerimis-tingimused Hindu külas Koosu kinnistul elamu püstitamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Orinõmme külas Ärma-Jaani kinnistul elamu püstitamiseks.
 • Kinnitati lihthanke “M1-kate-gooria sõiduki kasutusrent” tulemused.
 • Kinnitati vallavara võõrandamine – Põripõllu küla Mihkli kinnistu.
Print Friendly, PDF & Email