Uutest Lääne-Saare valla territooriumil kehtivatest prügiveolepingutest

PLATS PUHTAKS: Eile pärast lõunat tühjendas Prügimees OÜ töötaja Aksel Tuuling Makrose juures Kaare tn asuvat paberikonteinerit. Tema sõnul teevad nad seda igal kolmapäeval. Foto: Sander Ilvest

Foto: Sander Ilvest

Käesoleva aasta alguses alustas OÜ Prügimees kolmeaastase korraldatud jäätmeveo perioodiga (1.01.2017–31.12.2019) Lääne-Saare valla haldusterritooriumil (edaspidi VALD).

VALLA territooriumil elavatele või majapidamisi omavate kodanikele saatis osaühing Prügimees vahetult enne jõule masspostituse prügiveolepinguid, mis sisaldasid:

  • prügiveo lepingu projekti,
  • teenuste nimekirja,
  • prügiveograafikut,
  • hinnakirja,
  • konteinerite kasutamise korda.

Lepingud laekusid kas kodanike postkastidesse või meilile – olenevalt sellest, millised kontaktandmed olid jäätmemajanduse lepingute juurde varem edastatud. On ilmnenud, et meilile saadetud lepingud koos lisadega võisid automaatselt minna ka rämpsposti hulka. Kes ootab siiani oma lepingut, palun vaadake oma meilipostkast üle (kaasa arvatud rämpsmeilide nimekiri) või võtke ühendust osaühinguga Prügimees.

Vallavalitsus saadab jaanuarikuu jooksul omakorda prügivedajale nimekirja nendest majapidamistest, kes pole esimese postitusega lepingut koos eelnimetatud lisadega saanud. Seda sellepärast, et kõik majapidamised/asutused peavad olema korraldatud jäätmeveoga automaatselt liidetud – keegi ei saa jääda liitumata.

Jätkuvalt on võimalik sõlmida paberlepinguid OÜ Prügimees teeninduspunktis Kuressaares Talli tn 4 (kell 8–17, lõuna kell 12–13) ning Kärla (teisipäeviti kell 14–18 ja neljapäeviti kell 9–13) ja Lümanda (teisipäeviti kell 9–13 ja neljapäeviti kell 14–18) teeninduspunktis.

VEAD SAADETUD PRÜGIVEOLEPINGU LISADES JA GRAAFIKUTES

Paraku võtab iga uus algatus aega enne, kui korralikult tööle hakkab. Nii on ka valla prügiveo uue korraldusega. Kui leiate lepingutes ebatäpsusi, võtke palun ühendust prügivedajaga.

Põhjused, miks saadetud lepingutes on palju vigu (näiteks ei klapi aadressid, konteineri suurused on valed, graafikud erinevad eelmise vedaja ajal kehtinutest, lepingud on saadetud siit ilmast lahkunud kodanikele), on väga erinevad ja kellegi konkreetse peale näpuga näidata või kedagi süüdistada ei saa. Vald esitas prügivedajale küll jäätmeregistri andmed, kuid ka jäätmeregistrisse on andmed tulnud kusagilt mujalt. Enamjaolt on vead sisse tulnud erinevate riiklike registrite omavahelise mitteühildumise ja suure mahu tõttu. Lisaks palju muid faktoreid, mida kõrvaltvaataja ei tea.

Vallavalitsus palub kodanikelt siiralt vabandust tekkinud ebameeldivuste pärast.

Samas palume varuda kannatust. Ärge jääge oma mure ja emotsioonidega üksi, vaid võtke ühendust – vallavalitsuse ja prügivedaja koostöös leiame tekkinud ebameeldivatele olukordadele, mis puudutavad vigu prügilepingutes, lahenduse.

JUHTUMID, MIL VALLALE TULEB ESITADA TÄIENDAV AVALDUS

Tuletan kõigile meelde, et vallavalitsusele peab tegema vormikohase avalduse järgnevatel juhtudel:

Kui majapidamised kasutavad mitme pere peale ühiseid prügikonteinereid või kodanikud viivad suvilas tekkinud jäätmed põhielukohta (esitada ühismahuti avaldus).

Kui majapidamist ei kasutata aastaringselt (kasutamine perioodiliselt, suvilana) või on tegemist sellise majaga, mis on elamiskõlbmatu (esitada prügiveost erandkorras perioodilise vabastuse avaldus).

Jäätmeveo graafiku hõrendamiseks tiheasustusalal iga 12 nädala tagant (tiheasustusalal toimub jäätmevedu igakuiselt, kortermajades iga kahe nädala tagant), kuid vajadusel saab graafikut hõrendada, kui on tagatud biojäätmete nõuetekohane kompostimine või biojäätmete äraandmine prügivedajale.

Vastavad avaldused saab valla kodulehelt rubriigi “Keskkond” à “Jäätmekorraldus” alt või valla kontorist (Marientali tee 27, Kuressaare).

Kes on vastavasisulised jäätmeveo muutmise avaldused eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses juba teinud, neil on avaldus menetletud või menetlus pooleli.

Neil, kes muutmiseks avaldust veel teinud ei ole, palume võtta ühendust vallavalitsusega, et vältida tühisõiduarvete laekumist.

KOHUSTUSLIK BIOJÄÄTMETE ÄRAVEDU

Kortermajadel, kus on üle kümne korteri, ja majapidamistel, kus tekib üle 25 kg biojäätmeid nädalas, tuleb prügivedajaga sõlmida eraldi biojäätmete äraveo leping.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda osaühingu Prügimees klienditeenindusse saaremaa@keskkonnateenused.ee, tel 45 31 603 või valla keskkonna peaspetsialisti Tiina Orava poole (tiina.orav@laanesaare.ee, 45 20 468, 51 979 733).

Tiina Orav, keskkonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email