Õnneonn tahab mõisaparki kogukonnateenuste keskust (4)

JUTA LEVIN tunnistas, et eitav vastus tuli talle ootamatult, ent ühing ei kaota siiski lootust keskus just Elme mõisaparki ehitada.
MAANUS MASING

MTÜ Õnneonn soovib Endla külas asuvasse Elme mõisaparki ehitada keskuse erihoolekandeteenuste, tööteraapia ja kogukonnateenuste pakkumiseks.                

“Selline plaan on meil tõesti,” kinnitas ühingu juhatuse liige Juta Levin.

Seni peamiselt erihoolekande valdkonnas tegutsenud ühingu eesmärk on arendada maakonnas välja tööteraapiateenus vähenenud töövõimega inimestele. Keskusesse on kavas luua ka mõned töökohad väikese konkurentsivõimega inimestele ja pakkuda kogukonnas elamise teenust.

“Ühe osa töötegevustest tahame siduda loomadega, teised tegevused toimuvad töötubades, kus soovime rõhku panna nahatööle ja igapäevaoskuste arendamisele,” valgustas Levin ühingu plaane.

2015. aasta kevadel asutatud MTÜ Õnneonn hinnangul on Elme mõisapark tööteraapiakeskuseks sobivaim paik nii oma maaläheduse kui ka kauguse poolest keskusest. Pargis asuvad varemed plaanib MTÜ rekonstrueerida.

Seni on Elme mõisaparki kasutanud Endla, Kungla ja Vantri küla elanikud.

“MTÜ Õnneonn on mõisapargis varem korraldanud külaeluga seotud vabaõhuüritusi ja näeb neid seal ka tulevikus,” kinnitas Levin. “Investeeringute abiga on aga võimalik elavdada külaelu ka muul viisil kui vaid vabaõhuüritused.”

Keskuse ehitamiseks saatis Õnneonn Lääne-Saare vallale mullu detsembris taotluse, et saada munitsipaalomandis olevale Mõisa maaüksusele hoonestusõigus vähemalt 30 aastaks hilisema ostueesõigusega.

“Hoonestusõiguse saamine on vajalik selleks, et saada erinevatest programmidest rahastust,” selgitas Levin.

Vallavalitsus saatis ühingule sel esmaspäeval vastuse, kus teatas, et ei pea hoonestusõiguse seadmist MTÜ kasuks otstarbekaks, kuna Mõisa maaüksus üldkasutatava maana on mõeldud puhke- ja virgestusmaaks ning vabaõhuürituste korraldamiseks.

Samuti leidis vallavalitsus, et avalikuks otstarbeks mõeldud maaüksusele hoonestusõiguse seadmine muudel eesmärkidel läheb vastuollu vallavara kasutamise korraga, sest maa kasutamine avalikul otstarbel on piirkonnas asuvate külade kogukondadele jätkuvalt vajalik.

Samuti viidati vastuses, et ühingul on võimalus otsida vallast või maakonnast muid sobivaid hooneid või kinnistuid oma eesmärkide teostamiseks.

Juta Levin tunnistas, et eitav vastus tuli talle ootamatult, ent ühing ei kaota siiski lootust keskus just Elme mõisaparki ehitada. “Võib-olla saame vallalt jah-sõna mingitel teistel tingimustel,” lausus ta.

Print Friendly, PDF & Email