Muutused lastega peredele 2017. aastal (4)

Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse

Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks olemasolevale lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100 eurot) veel 300 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 400 eurot kuus. Toetus jõustub 1. juulist 2017.

Ühe vanemaga pered saavad tuge elatisabifondist

Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt. Lisainfo http://sm.ee/et/elatisabi.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir tõusis

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 2017. aastal perekonna esimesele liikmele 394 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 197 eurot kuus ja igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 118,2 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsetoetust saava lapsega perele ja 90 eurot kuus kahe ja enama lapsetoetust saava lapsega perele. Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.

NÄIDE: Vajaduspõhist peretoetust taotleb neljaliikmeline perekond, kus on kaks täiskasvanut, üks 14-aastane või vanem laps ja üks alla 14-aastane laps. Pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 2017. aastal 906,2 eurot (394 + 197 + 197 + 118,2 = 906,2). Perel on õigus saada toetust, kui pere kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine netosissetulek oli väiksem kui 906,2 eurot kuus. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 90 eurot kuus ja toetus määratakse korraga kolmeks kuuks.

Vajaduspõhist peretoetust saab taotleda kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialisti või sotsiaalnõuniku juures.

Liia Ots, lastekaitsespetsialist

Print Friendly, PDF & Email