MUHU UUDISSED: Terit siis kahe väena vahelt koa

Vahest ikka öetse, kui ilm kole ulluks kierab, et vanajumal oo lätlaseks akan. Aga seevoasta igatahes püöris õigeusku. Neh, lumekahutis tulli just siis maha, kui õigeusu kirkus jõulupühad akkasid.  Eks ta selle ilmaga nüid mängab sii piale. Korra oo kole vilu ja siis jälle sula. Väina ikka vist päris vissiks ep võtagid seevoasta. Aga tüki moad oo ilm valgemaks läin. Õhta ikka soab juba koivalges puud kuuri alt tuppa vädada. Tuleva teisibe oo tõnissepäe. Ennevanasti arvati, et kui sellepääva nii paljukestkid päe paistab, et mies näeb obuse selga üpata, siis tulle kena voasta. Kuluks ää küll ju. Et ikka inimesed terved seesaksid.

Muhu valdas, kuulukse, oln minevoasta koa kena voasta. Neh, et elanikkusid tulli juure. Ja põle tõesti oln nõnna, et paljast papri pial. Oogid mitmed nuored pered päris kohe siia kolin. Ja mis sii ütelda – nõukest asja põle koa amsest aast oln mitte, et lasteaid oo puupüsti täis. Aga nõuke asi oo igatahes juhtun. Ja sügisest lähäb kuoli koa nõuke jägu lapsi, et nii suuri numbrid sii änam ep mäletagiid masu kiegid.

Neh, ma ole ikka üteln, et sii moamuna pial oo üksainumas kohtpaik kus ma üldse ealda taha – ikka sie Muhu soar. Nähe oo, et ma põle ainumas mitte pooleskid. Neh sii mõne voasta iest uuriti Delfis koa rahva kääst, et kus Eestimoa valdas oo kõege param elada. Ja mis tulli välja – Muhu valdas. Oogid nõnna!

Ambulantsi teese korra pial oo paergu suurem remont. Nõnna et ammaste parandamise kohta enne kevaded Muhus põle. Orisares põle juba ammu. Kis oo pühade aegas kole palju vekki või pähist süön, soab nüid Kuresare põruta omasid aukusid lappima. Aga kis kevadeni kannatab, siis soab juba uude ja uhkese kohta minna. Aga peretohter võtab ikka rahvast vastu. Neh, juu seda rippi sialt ülemoalt varsi siia koa jõvab ja sellepärast ep soa ju tervet maja ühekorraga kindi panna mitte.

Neh, aga nüid natusse kultuuriuudissime koa. Oome soab jälle kinuse minna, neh kolmetiestmendal kuupääval. Ikka jälle Hellamoale. Ja nõuke kuupäe ja nädalipäe kokku rahvast ää ep kohuta, siis kinu piaks ühna uhke oleme. Puru uus vilm oo – “Õnn tuleb magades”. Ja pileti innaks oo ikka jälle neli eurut ja alguse aaks oo kellu seitsmest.

Neh ja lõpetuseks ikka kuolilastele kannatlikku mielt selle tulisema pitka kooliveerandi jäuks. Ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email