MTÜ Randvere Tööõppekeskuse 2016. aasta tegemistest

Suurem osa Randvere tööõppekeskuse perest.
MARINA SKLJARENKO

Olen kirjutanud MTÜ Randvere Tööõppekeskuse tegemistest ja huvitavatest seikadest. Seekord mõtlesin, et kirjutaks ühe kokkuvõtva artikli meie siin osutatavatest erihoolekandeteenustest ja erivajadustega inimeste valmistatud toodetest.

Usun, et paljude jaoks pole saladus, et meie tööõppekeskus sai 2016. aastal kümneaastaseks. Sotsiaalkindlustusameti kaudu osutame erivajadustega inimestele järgmisi erihoolekande teenuseid:

1. Igapäevaelu toetamise teenus. Teenusel aidatakse kujundada inimese igapäevaelu toimetulekuoskusi ja tööoskusi ning nõustatakse tema lähedasi ja temaga koos elavaid inimesi. Teenuse eesmärk on emotsionaalse ja sotsiaalse toimetuleku toetamise abil tagada inimesele parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng.

2. Töötamise toetamise teenus. Teenusel juhendatakse ja nõustatakse inimest tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti.

3. Toetatud elamise teenus. Teenusel juhendatakse inimest, kuidas korraldada oma majapidamist ja igapäevaelu, eesmärgiga parandada inimese sotsiaalset toimetulekut ja kaasata teda ühiskonnaellu. Teenuse eesmärk on tagada inimesele võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Hetkeseisuga on meil vabu kohti: igapäevaelu teenusele 9, töötamise toetamise teenusele 3.

Uuest aastast jätkame sotsiaalkindlustusameti toel ka 2016. aastal alustatud “Pikaajalise kaitstud töö” projektiga, milles on meil planeeritud seitse teenusekohta ja mis koosneb kolmest etapist. (Täpsema info teenuste kohta saate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ja kohaliku piirkonna juhtumikorraldajalt Liida Kaarelt.)

“Pikaajaline kaitstud töö” on mõeldud erivajadusega inimestele, kes oma erivajaduse tõttu, vajavad enam tuge ja abi töötegevustes osalemiseks. Tööna pakume vaiba kudumist, kaardi- ja kartongtoodete valmistamist, õmblustööd, puidutööd ja heakorratöid.

Seadmetest soetasime hiljuti lauapealsed kangasteljed ja Sizzixi pressraua, et laiendada meie tööde valikut ja luua uusi põnevaid tooteid lisaks senistele. Üks põnevamaid töövahendeid meie majas on jätkuvalt tikkimismasin. Oleme seda ka majast välja viinud, laatadele, et näidata, kuidas see toimib ja millised selle võimalused on.

Möödunud aastast veel nii palju, et käisime Tartus Ahhaa keskuses tutvumas imelise teaduse maailmaga. See oli suurepärane reis, millest võtsid osa meie teenusel olijad ja nende pereliikmed. Reis oli pikk ja kurnav, kuid peame ära mainima, et meie teenusel olijad ehk meie Randvere tööõppekeskuse pere on SUPER! Kõik olid tõeliselt tublid ja tolerantsed üksteise suhtes ning oleme tänulikud väga meeldiva reisi eest.

Nagu ikka ühel korralikul perel oli ka meil aasta lõpus jõulupidu. Pidu pidasime koos MTÜ Õnneonn pere ja Randvere laulumemmedega. Pidu toimus Marta-Lovises korraliku jõuluprae ja kohvi-koogiga. Loomulikult olid ka külalisesinejad: eakate ansambel Taritust ning Lümanda põhikooli lapsed näidendi ja muusikalise etteastega. Läbi astus ka jõulutaat, kes luuletuste ja laulude eest kinke jagas.

Läbi aasta on meil olnud ka hulk toetajaid, kes on annetanud mööblit, seadmeid ja töövahendeid. On pereliikmed, kes aitavad toiduainete ja oma ajaga meie ühistes tegemistes. Kohalikud omavalitsused linna ja valla näol, kes meile võimaluste piires alati vastu tulevad. Koostööpartnerid, kes aitavad meil oma tellimustega erivajadustega inimestele tööd anda. Tahame öelda kõigile, kes meie perega kokku puutuvad: suur aitäh, et olete olemas ja toetate meid!

Ilusat uut aastat MTÜ Randvere Tööõppekeskus pere poolt ja uute kohtumisteni alanud aastal.

Marina Skljarenko

Kontaktandmed: www.randvere.ee
MTÜ Randvere Tööõppekeskus Facebookis: https://www.facebook.com/randveretooopekeskus/?fref=ts

Print Friendly, PDF & Email