Metssigade küttimismahust täidetud kolm neljandikku (6)

Selle aasta alguse seisuga oli Saare maakonnas ette nähtud 4400 metsseast kütitud 3311 ehk 75 protsenti minimaalsest küttimiskohustusest.

Neljas jahipiirkonnas on küttimiskohustus juba täidetud ja ületatudki. Kuumi jahipiirkonnas on laskelimiit täis 128-protsendiliselt ehk ületatud üheksa sea võrra, Laugi jahipiirkonnas 107-protsendiliselt ehk nõutud 289 seast on lastud 309.

Orissaare jahipiirkonnas on lastud 102 protsenti määratud minimaalsest sigade arvust. Kui neile lisada seitse hukkunud siga, suureneb protsent 107-le. Sama lugu on Tornimäe jahipiirkonnaga, kus täidetud on 103 protsenti küttimiskohustusest, neli surnult leitud siga teevad protsendiks 107.

Kõige tagasihoidlikum on metssigade küttimislimiidi täitmine Kuressaare jahipiirkonnas, kus ettenähtud 145 seast on kütitud 39 ehk 27 protsenti. Kallemäe jahipiirkonnas on lastud 128 seast 54 ehk 42 protsenti ja Metsküla jahipiirkonnas 121 seast 52 ehk 43 protsenti.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles küttimisandmeid kommenteerides, et küttimiskohustuse täitmata jäämise tõenäosus on suur.

“Küttimata on veel 1089 siga ja kui arvestada, et viimasel kahel kuul on kütitud veidi alla 500 sea kuus, siis ilmselt jääme jänni. Arvestada tuleb ka sellega, et sigu jääb järjest vähemaks ja nende leidmine muutub raskemaks,” nentis ta. Kuningas lisas, et Saare maakonna jahindusnõukogu kinnitatud mahu, 3500 siga, täitmine on tõenäosem.

Küttimist kuude lõikes vaadates võib Kuninga sõnul tõdeda, et küttimismahu täitmise üks suur takistus oli septembrikuu, mil tekkis kohustus, et kõiki sigu tuleb sigade Aafrika katku suhtes uurida ja enne uurimistulemuse saamist ei tohi saagiga midagi teha. “See tekitas olukorra, kus jahimeestel ei olnud võimalik sigu küttida, sest neid polnud kusagil hoida. Kui ilmad külmemaks muutusid, suurenes ka kütitud loomade hulk,” märkis ta.

Print Friendly, PDF & Email