Karujärve äärde on plaanis rajada 30 elamukrunti  (1)

Ettevõtja Toomas Linamäe tahab Saaremaa esinduslikuma järve äärde luua tingimused elamuehituseks.

Kihelkonna vallavalitsus algatas detsembris Karujärve küla seitsmel maaüksusel detailplaneeringu, millega ettevõtja Toomas Linamäe soovib 62 hektari suuruse maa-ala jaotada 31-ks keskmiselt 2 ha suuruseks elamumaakrundiks.

“Eks ta ole tulevikuprojekt,” ütles Toomas Linamäe, avaldades lootust, et Kihelkonna vallavolikogu jõuab detailplaneeringu kehtestada enne, kui Kihelkonna vallast saab Saaremaa valla osa. “Teen asju etapikaupa, karu nahka ma ette ei müü. Kui planeering saab kehtestatud, siis hakkame vaatama, palju üldse huvilisi on.”

Valdavalt asub planeeringuala väikeelamumaal, vaid selle lõunapoolseim osa (Järve kinnistu) on Kihelkonna valla üldplaneeringu kohaselt segafunktsiooniga maa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kinnistu sihtotstarbe muutmiseks väikeelamumaaks. 

Linamäe kinnitusel omandas ta Karujärve planeeringuala paari aasta eest oma osalusega firmalt, kes oli maa-ala soetanud kümmekond aastat tagasi. 15 aastat Mändjalas elukohta omanud Linamäe sõnul pole Saaremaal kinnisvara viimastel aastatel eriti õitsenud, mistõttu on huvi Karujärve kruntide vastu keeruline hinnata. “Atraktiivsemaid kohti Kuressaare ümber on väga palju, mulle meeldib Mändjala,” rääkis ettevõtja. “Iseenesest teine atraktiivne koht Saaremaal on Mändjala kõrval Karujärve,” lisas ta.

Kunagisel Nõukogude armee sõjaväeosa territooriumil asuval planeeringualal seisavad tänapäeval mahajäetud ja lagunenud hooned. “Seal tuleb kõik puhtaks lüüa ja nullist alustada, see ei ole kiire äriprojekt,” lausus Linamäe. 

Elamukruntideks mõõdetav ala asub valdavat metsamaal vahetult Karujärve põhjakaldal, jäädes osaliselt Karujärve kalda piiranguvööndisse.

Et nii hoonestusalad kui ka kruntide juurdepääsuteed on paigutatud enamjaolt järvede piiranguvööndist välja, ei ole tegevuse elluviimisel eeldada negatiivse keskkonnamõju avaldumist planeeringualal ja selle lähialal olevatele veekogudele, märgitakse keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus. 

Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam ütles, et Kihelkonna vald pooldab täielikult ettevõtja plaani luua Karujärve äärde võimalused elamuehituseks. 

Print Friendly, PDF & Email