Hea lugeja,

kes sa elad kaasa Orissaare valla suurima allasutuse Orissaare gümnaasiumi tegemistele.

2016. aasta on möödanik. Oli tegus ja tulemusrikas aasta, 70. juubeli aasta.

Jaanipäeva paiku kogunes koolimajja ligi 400 vilistlast, et seda väärikat tähtpäeva pidulikult tähistada. Oli, millest rääkida ja mida uudistada. Mitu aastat ette valmistatud ajaloo püsiekspositsioongi sai õigeaegselt üles seatud. Õpilastele toimusid juubeliaasta üritused septembris-oktoobris ja tipnesid veerandi viimasel päeval õpilaste valmistatud sünnipäevatordi söömisega.

Ei olnud see aasta vaid pidu. Tõsist tööd tehti. Kooli õppe-eesmärgile – iga õpilase individuaalse arengu toetamisele – sai taas sammuke lähemale astutud. Uuenenud õpikäsitluse sisseviimiseks on muutunud teise klassi hindamine. Numbrite asemel edastatakse nii õpilastele kui nende vanematele sõnalisi hinnanguid. Kujundav hindamine kehtib nn oskusainetes teise kooliastme lõpuni. Gümnaasiumi riigieksamite tulemused tõestasid meie kooli head õpitaset. 38. koht vabariigis on märkimisväärne, gümnaasiumi lisandväärtus oli kõigis eksamiainetes plussmärgiga. Detsembris läbiviidud õpilaste rahuloluküsitlus näitas, et enamik meie õpilastest on kooliga väga rahul ja soovitaksid igaühele õppimist just Orissaare gümnaasiumis.

2017. aasta on alanud, prioriteet on jätkuvalt hea koolikeskkonna ja tublide õpitulemuste hoidmine ja arendamine. Meie väike tegus maagümnaasium on oluline Ida-Saaremaa noortele kodulähedase kvaliteetse hariduse omandamise võimaldamiseks. Jõudu, edu, rõõmsat meelt terveks algavaks ja ka järgnevateks aastateks!

Orissaare gümnaasiumi direktor Marjana Prii

Print Friendly, PDF & Email