EAKALE: Seltsidaamide koolitus (1)

Elu on andmine, mitte võtmine.

N. D. Walsch

2016. a novembrikuu Elukaares arutati mitmes artiklis vanemaealiste vabatahtliku töö teemal. Eriti tahan juhtida tähelepanu vanemaealiste poliitika komisjoni põhiteemale, mis oli vabatahtlik töö, eriti vanemaealiste osalemine vabatahtlikus töös.

Orissaare alevikus toimib vanemaealiste vabatahtlik töö seltsingu Orissaare Eakad (2009) ja MTÜ Orissaare Tugikeskus (2011) eestvedamisel.

Paljud eakad abistavad vabatahtlikult oma eakaaslasi, viies neid arsti vastuvõtule, koos marjul-seenel, kalmistul käies, poes oste tehes või tassi teed juues ja meenutades koos käidud eluteed jms. Väikeses kogukonnas tunnevad kõik kõiki. Sellepärast on ka lihtsam märgata abi vajavaid naabreid, sõpru, endisi koolikaaslasi jt.

MTÜ Orissaare Tugikeskus projekt “EAKALT EAKALE – SELTSIDAAMIDE KOOLITUS” keskendub vabatahtlikele vanemaealistele teadmiste andmisele, et nad oskaksid märgata abi vajavaid eakaaslasi ja neid aidata nende ajutiste probleemide lahendamisel.

Projekt sai rahastuse hasartmängumaksu nõukogult ja alustab ١. veebruaril. Koolitus kestab 1. maini.

Alustab 15 seltsidaamiks pürgijat Orissaare alevikust, Saiklast, Tumalast, Tagaverelt, Pöide vallast.

Koolituse läbinute nimed ja kontaktandmed saab vallavalitsuse sotsiaalosakonnast pärast 10. maid.

Soovin kõigile eakatele/vanemaealistele tugevat tervist, aktiivset osavõttu üritustest ja positiivset mõtlemist algaval aastal.

Maaja Vabrit, vabatahtlik vanemaealine

Print Friendly, PDF & Email