Komisjon: Pöide ja Ruhnu Saaremaa valla külge

Haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlik komisjon tegi eile valitsusele ettepaneku ühendada nii Pöide kui ka Ruhnu vald Saaremaa vallaga.

Komisjoni esimees Väino Tõemets ütles Saarte Häälele, et lisaks otsusele teha Pöide osas ettepanek ühineda Saaremaa vallaga ei toetanud komisjon Ruhnu esitatud eranditaotlust.

Kohapealse nõudluse vähesusest sõltumata tuleb Ruhnu saarel tagada elanikele vajalike avalike funktsioonide täitmine (haridus, sotsiaalteenused, esmatasandi tervishoid, taristu jms) ja saarelisusega kaasnevate riskide maandamine (energiavarustus, side ja kommunikatsioon, transpordiühendus, esmaabi ja päästevõimekus, korrakaitse), märkis Tõemets.

Praeguses olukorras pole vallal aga võimalik tagada kõigi ametnike kõrget kompetentsi ja vajalikku spetsialiseerumist avalike teenuste kvaliteetseks osutamiseks. Sellest lähtuvalt tegi piirkondlik komisjon valitsusele ettepaneku valla ühendamiseks teiste Saaremaa omavalitsustega.

Komisjon juhtis tähelepanu, et ühinemise korral tuleb kujundada võimalikult hea halduspraktika, mis soosib Ruhnul jätkusuutlikku arengut, kohalike initsiatiivide ja saare kultuuripärandi edendamist. Üks võimalus selleks on Ruhnu valla osavallana jätkamine.

Ruhnu saarel elab rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga 147 inimest, kellest umbes pool on püsiasukad.

Lõpliku otsuse Ruhnule erandi andmise või mitteandmise kohta teeb vabariigi valitsus.

Print Friendly, PDF & Email