Vägivallatseja sai lisaks karistusele lähenemiskeelu (6)

Ähvardamises ja vägivallas süüdimõistetud mees sai liitkaristuseks aastapikkuse vangistuse 18 kuud kestva katseajaga. Lisaks tuleb tal kaks aastat hoida kannatanust vähemalt 10 meetri kaugusele.

Kohus kuulutas 21. detsembri kinnisel istungil välja otsuse, millega ähvardamises ja vägivallas kahtlustatav mees tunnistati toimepandud kuritegudes süüdi. Kehalise väärkohtlemise eest, mida oli korduvalt toime pandud lähis- või sõltuvussuhtes olles, sai ta karistuseks ühe aasta vangistust. Ähvardamiste eest määrati kuue kuu pikkune vangistus ning liitkaristuseks määrati üks aasta vangistust. Vangistus jäeti tingimisi kohaldamata 18 kuu pikkuse katseajaga ja määrati kriminaalhooldaja järelevalve alla.

Lisaks sai mees lähenemiskeelu, mis dikteerib, et ta peab kannatanust vähemalt 10 meetri kaugusele hoidma. Keeld kestab kohtuotsuse jõustumisest alates kaks aastat ja selle rikkumise korral võidakse algatada kriminaalmenetlus.

Kriminaalmenetluse kulude katteks tuleb süüdlasel välja käia 645 eurot sundraha ja 120 eurot kaitsjatasu.

 

Print Friendly, PDF & Email