Komisjon sundis valda hanketingimusi muutma (1)

Riigihangete vaidlustuskomisjon kohustas Lääne-Saare valda muutma kontoritarvete ostmise hanke tingimusi ja mõistis hanke vaidlustanud OÜ Kaseoru kasuks vallalt välja 640 eurot tasutud riigilõivu katteks.

OÜ Kaseoru leidis, et hanketeates esitatud hindamiskriteeriumid on õigusvastased ja nende kasutamine toob kaasa ebaseadusliku otsuse, mis kahjustab hankemenetluse eesmärki ja pakkujat, kuna sellisel viisil ei ole võimalik hankelepingut sõlmida.

Täpsemalt pidas vaidlustaja silmas hanke teist kriteeriumi “ostukorviväliste toodete püsiv allahindlusprotsent ostuhetkel kehtivast hinnakirjast – osakaal 30%”, leides, et see on õigusvastane, sest allahindlusprotsendil on pakkumuse hindamisel põhjendamatult suur osakaal.

Allahindlusprotsent ei anna OÜ Kaseoru hinnangul hankijale lõpphindade absoluutväärtuste kohta mingit infot. Seaduse kohaselt peavad pakkumiste hindamise kriteeriumid võimaldama aga pakkumiste objektiivset hindamist. Allahindlusprotsendi võib iga pakkuja nö suvaliselt määrata ja saada sellega ebaõiglaselt palju punkte, samas ei tee see pakkumust hankijale tegelikult soodsamaks.

Vallavalitsus leidis vaidlustuskomisjonile esitatud selgituses, et hanke hindamiskriteeriumid on igati objektiivsed, põhjendatud ja pakkujaid mittediskrimineerivad. OÜ Kaseoru poolt vaidlustuse esitamine hanketeate muutmise kohta oli vallavalitsuse hinnangul.

Vaidlustuskomisjon asus siiski seisukohale, et allahindlusprotsent näitaks pakkumuse majanduslikku soodsust üksnes juhul, kui kõikide pakkujate pakutavad tooted oleksid nende hinnakirjades samade hindadega. Sellisel juhul oleks suuremat soodustuse määra pakkuva pakkuja pakkumus hankija jaoks soodsam, kuid sellist olukorda kontoritarvete turul ei esine.

Lääne-Saare vallavalitsuse projektide ja hangete spetsialisti Evelin Mesila sõnul hangitakse kontoritarbeid vallavalitsusele ja valla hallatavatele asutustele ühe kalendriaasta jooksul vajadusel koos kohaletoimetamise teenusega. Hanke eeldatav maksumus on 15 000 eurot ja seoses hanketeate ja hankedokumentide muutmisega pikendas vald pakkumiste esitamise tähtaega 12. jaanuarini.

Print Friendly, PDF & Email