Abiks kandideerimisel (7)

“Tänasel Saaremaal on palju inimesi, kellele esitatakse küsimus: kas sa kandideerid ja kellega?” kirjutab Lääne-Saare vallavolikogu liige Andres Tinno. “Küsijaid on palju. Samamoodi neid, kelle käest küsitakse.”

Ma väga loodan, et Saaremaa valla tingimustes ei asuta kandideerima kergekäeliselt ega lihtsalt sellepärast, et kedagi on kutsutud.

Kui teed sammu A, siis pead olema valmis tegema sammu B. Kui oled ikkagi otsustanud volikokku kandideerida, siis pead olema ka valmis võtma vastutust vallavalitsemise tasandil. Sa pead tahtma tööd teha. See tähendab, et sul peab olema ka aega ja tahtmist volikogus ja vallavalitsuses tööd teha.

Hunnikute viisi kaitsemeetmeid

Mina olen ennast praegu taas rakendanud ettevõtlusse ja naudin selles osas tegutsemist. Kandideerimise küsimus paneb mind mõtlema, et kas ma suudan ja jõuan. Seetõttu oli ka huvitav lugeda arvamust, kus loodava valimisliidu Saarlane esindaja arvas, et vallavanemaks sobib persoon hoopis teisest nimekirjast ja ta ise lihtsalt kandideeriks. Soovitaksin sellisel juhul liituda selle nimekirjaga, kus teie arvates on sobilik vallavanema kandidaat.

Näiteks Lääne-Saare valla loomisel ma teadsin, mis on eesmärk ja et ühinemisleping tuleb ellu viia. Sai varutud aega ja arvestatud ka sellega, et ehk me ei saagi valitsusse ja töö peavad ära tegema konkurendid.

Teine asi on see, et kas materjal, millega tööle tuleb hakata, on huvitav. Saaremaa valla praegune ühinemisleping on oma eesmärgilt õige, kuid mind ei inspireeri juba pikemat aega selle sisu. Järgmised neli aastat on kõik üsna eesmärgitud. Lepingusse on kokku kirjutatud hunnikute viisi kaitsemeetmeid, et mingil juhul midagi ei muutuks. Lisaks muidugi osavaldade rohkus. Sisuliselt see küll midagi ei määra, kuid vormiliselt jätab Saaremaa sisse ikkagi piirid. See on suisa naljakas, et kui kaks suuremat omavalitsust on deklareerinud, et nemad osavalda(linna) ei loo, ja moodustavad samas Saaremaa elanikkonnast 2/3, siis ülejäänud 1/3 rahvastikuga kaetud alale on tehtud kokku üheksa osavalda, millele lisandub lähiajal kindlasti ka Pöide.

Kindlasti tasub mõelda, kus kandideerida. Mina olen Reformierakonna liige 1994. aastast, mis peaks näitama ka teatud stabiilsust ja maailmavaadet. Kuid lisaks sellele, et ma RE liige olen, on oluline ka see meeskond, kes valimistele läheb.

Kes on meeskonna vedur?

Kes on valmis võtma vastutuse Saaremaa edasise käekäigu eest ja julgeb Saaremaad häälekalt esindada. Tänapäeval ei too keegi sulle ammu enam midagi kandikul kätte, kõik on pikaajalise järjepideva töö vili! Siinkohal tahaks ääremärkusena lisada, et valimisliidud võivad jutu poolest väga toredad mitmepalgelised kooslused olla, kuid vastutust pole nagu kellelegi anda. Ühist tausta, maailmavaadet, pikaajalist omavahelist koostöökogemust nendel inimestel ju ei ole. Seda ka kontaktidega riigivalitsemise tasandil.

Väga oluline on see, kelle taha koondutakse ja kes on meeskonna vedur. See on võtmeküsimus igas nimekirjas, sest see peab olema inimene, kes on valmis muudatusi läbi viima, neid vajadusel ka oma elus tegema ja meeskonda juhtima. Inimene, kelle taha tahetakse koonduda ja kellega koos ollakse valmis meeskonnana panustama.

Oma kogemusest võin öelda, et see vedur olla on väga tänamatu, sest oled rahva silmis justkui privilegeeritud, samas jääb oma isiklik elu /tervis/pere tahaplaanile. Ainult hea meeskonna toega on see talutav ja teostatav. Me suutsime seda, sest meil oli tahe ja hea meeskond. Vaatamata isegi vahepealsele vallajuhi vahetusele, mis näitas taaskord meeskonna tugevust.

Kokkuvõttes peavad ühte heasse nimekirja kokku sattuma kõik need head asjaolud, nagu liidrid, meeskond, motivatsioon ja tahe panustada tugeva tööga.

Ühest kogemusest veel, millele olen varem viidanud: suure valla (organisatsiooni) juhtimine on kardinaalselt erinev väikese valla juhtimisest. Seega nende inimeste suhtes, kes tulevad teile müüma oma pikaajalist kogemust omavalitsuse juhtimisel, võite rahumeeli kindlad olla – neil see kogemus puudub. Eriti veel uue valla moodustamisel. Mis omakorda ei tähenda, et nad ei ole õppimisvõimelised.

Edu kõigile sellel kohalike omavalitsuste valimisaastal 2017!

Print Friendly, PDF & Email