Aasta algus uude turvakodusse lapsi ei toonud

Kui mullu pakuti laste turvakodu teenust Kuressaare linnale kuuluvas sotsiaalmajas Pikal tänaval, siis alanud aastast leiavad abi vajavad lapsed ulualust Lääne-Saare vallale kuuluva hooldekodu Saaremaa Valss hoones.

Kuna kohalikele omavalitsustele on seadusega pandud kohustus tagada laste turvakodu teenuse pakkumine, otsustas Lääne-Saare vallavalitsus teha seda koostöös Saaremaa omavalitsuste liidu (SOL) ja Kuressaare linnavalitsusega.

Lääne-Saare vallavalitsuse infotöötaja Merike Lipu (pildil) sõnul on vallavalitsus turvakoduteenuse osutamiseks ette valmistamas koostöölepingut SOL-iga.

“Kuressaare linnavalitsus teeb koostööd sarnaselt teiste omavalitsustega, kui linnas elav laps peaks turvakoduteenust vajama,” ütles linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe (pildil).

Turvakodu ruumid asuvad Kastani tänaval üldhooldekodu Saaremaa Valss kolmandal korrusel, eraldi üldhooldekodu osast. Turvakodus on kaks tuba nelja kohaga ja üks ruum töötajale. “Praegu on valmisolekus viis töötajat, kes kõik vastavad sotsiaalhoolekande seaduses esitatud nõuetele,” ütles Merike Lipu. “Töötaja asub tööle, kui on tekkinud teenuse osutamise vajadus.”

Alates 1. jaanuarist on turvakodus tagatud ööpäevaringne valmisolek. Aasta esimesed päevad ei ole lapsi turvakodusse toonud.

Lipu sõnul osutatakse Kastani tänaval turvakoduteenust vaid lastele. “Ema koos lapsega võtab vastu naiste varjupaik,” märkis ta, lisades, et laps jääb turvakodusse nii kauaks, kuni koostöös tema elukohajärgse omavalitsusega on olukorrale lahendus leitud. “Lapsele tagatakse turvakodus kõigi igapäevaste vajadust rahuldamine, sealhulgas soe söök, soe tuba, voodikoht,” rääkis Lipu. Ta lisas, et lapse koolikohustuse täitmine lahendatakse koostöös lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsusega. “Laps saab turvakodusse tulla kas ise või suunab ta sinna vastavat infot omav institutsioon, näiteks politsei või kiirabi,” lausus Lipu.

Saarte Hääle küsimusele, kelle poole peaks turvakodusse pääsemiseks pöörduma laps, kes näiteks nädalavahetusel õhtul vägivaldse peretüli ajal kodust põgeneb, vastas Lipu, et esmalt peaks see laps pöörduma politseisse.

“Kui politseile või muule asjaomasele organisatsioonile laekub info ohus olevast lapsest, siis tuleks teenuse saamiseks esmalt ühendust võtta laste turvakodu telefonil 51 900 643,” soovitas Kairit Lindmäe. “Lapse saab viia aadressil Kuressaare, Kastani 20 ja anda üle hooldekodu valves olevale töötajale. Hiljemalt ühe tunni jooksul saabub erialase ettevalmistusega töötaja, kes jääb koos lapsega ja tagab vastavalt seadusele teenuse osutamise vastavalt vajadusele.”

Print Friendly, PDF & Email