MES hakkab kalandussektorile laenu andma

Maaelu Edendamise Sihtasutus hakkab kalandussektori ettevõtjatele Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahenditest laene väljastama. Laenude andmisega alustab sihtasutus 2017. a jaanuaris. Esmalt on kavas avada kaks laenuskeemi:

* Kala töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen – laenu suurus on ühele taotlejale vahemikus 10 000–100 000 eurot ja laenuperioodi pikkus kuni 5 aastat.

* Kalatöötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajaline investeerimislaen – laenu suurus on ühele taotlejale vahemikus 100 000–500 000 eurot ja laenuperioodi pikkus kuni 15 aastat.

Kala töötlemisega seotud ettevõtjatele suunatud rahastamisvahendi mahuks on kavandatud esialgu 7,2 miljonit eurot ning kogu EMKF-i 2014–2020 rahastamisvahendi maht on kavandatud 15 miljonit eurot.

Print Friendly, PDF & Email