Salme asus uut direktorit otsima (13)

Salme vallavalitsus kuulutas alles sel nädalal välja avaliku konkursi põhikoolile uue direktori leidmiseks.

kALMER pOOPUU sõnul täienevad õppealajuhataja tööülesanded nüüd erinevate projektidega, mis varem olid direktori ülesanne. EGON LIGI

Kas direktori kohusetäitjana läinud aasta lõpul väljakäidud käsitööõpetaja Tiia Kobin on valmis kohusetäitja olema uue direktori leidmiseni ning kes annab ajutiselt õpetajata jäänud matemaatika- ja füüsikatunde, peab vallavanem Kalmer Poopuu (pildil) sõnul selgeks saama täna, sisuliselt uue kooliveerandi eelõhtul.

Kuna senise direktori ja matemaatika-füüsikaõpetaja Marika Pütsepa töölt lahkumine tuli vahetult enne vaheaja algust, tegeleti õpetaja otsimisega koolisiseselt. Teade, et kooli oodatakse uut õpetajat, ilmus ka Saarte Hääles, kuid vallavanema sõnul ei olnud tegu konkursikuulutusega. See oli vaid informatiivne teade ning seega polnud selles ka kandideerimise tähtaega märgitud. Samamoodi ilmus teade töötukassa tööpakkumiste lehel.

Vallavanem Poopuu selgitusel ütleb põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, et õpetajate ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor avaliku konkursi. Samuti ütleb seadus, et konkursi läbiviimise korra kehtestab direktori ettepanekul kooli hoolekogu. Direktorit aga koolil seni pole, samuti polnud koolivaheaja tõttu tänaseni kinnitatud ka direktori kohusetäitja.

Mis puutub nüüd viimaks väljakuulutatud direktorikonkurssi, eeldab vald direktori kandidaatidelt vallavanema sõnul vastavust kvalifikatsiooninõuetele. Kasuks tuleb ka omapoolse tegevuskava esitamine, kuidas kooli tööd korraldada ja arendada.

Avaldusi direktoriks kandideerimiseks saab Salme vallavalitsusele esitada posti teel hiljemalt 23. jaanuariks.

 

Print Friendly, PDF & Email