Omanik nõus andma lubatust vähem maad (2)

POOLEL TEEL: Linnavalitsus on poole Komandandi kinnistuga seotud kokkuleppest täitnud. Maja lammutati 2015. aasta märtsis.  TAMBET ALLIK

POOLEL TEEL: Linnavalitsus on poole Komandandi kinnistuga seotud kokkuleppest täitnud. Maja lammutati 2015. aasta märtsis.
TAMBET ALLIK

Kuressaares asuva Komandandi 11a kinnistu omanik on erinevalt algsest kokkuleppest valmis linnale Rootsi tänava laiendamiseks oma kinnistust tasuta võõrandama pea poole väiksema tüki.

slvaik-bostrovKinnistu omanik Slavik-Sander Bõstrov (pildil) kinnitab linnavalitsusele saadetud kirjas, et tänava laienduseks maa võõrandamine hüvitisena linnavalitsuse korraldatud avariilise hoone lammutamise eest on jätkuvalt aktuaalne. Samas märgib ta, et 5. märtsil 2015 linnaga sõlmitud kokkulepe Komandandi 11a detailplaneeringu koostamiseks, jagamiseks ja Rootsi tänava poolse kinnistu võõrandamiseks on tänaseks päevaks kehtivuse kaotanud, kuna leppes toodud kuupäevad on aegunud. Sellest tulenevalt esitas Bõstrov planeeringu koostamiseks rea ettepanekuid.

Omaniku soov on rajada kinnistule kuni kaks hoonet, mille suurim lubatud kõrgus oleks 13 meetrit ja korruste arv kolm. Teatud tingimustel võiks kaaluda ka varieeruvat kahe- ja neljakordset lahendust, kõrgusega kuni 16 meetrit. Bõstrov märgib sealjuures, et jagab linnavalitsuse arvamust, et suunal Tallinna tänavalt Rootsi tänavale on vaja varjata Rootsi tn 1 asuvat vana neljakorruselist korterelamut.

Ehitisealuseks pinnaks soovib omanik 650 m2 ja täisehituseprotsendiks seega 60, suurimaks lubatud suletud brutopinnaks 1950 m2. Detailplaneeringus tuleb sealjuures viidata arhitektuurikonkursi korraldamise nõude puudumisele.

Mis puudutab aga Komandandi 11a kinnistust tänavamaaks loovutatavat osa, siis selleks on märgitud 78,6 m2 ehk pea kaks korda vähem kui varasemas kokkuleppes fikseeritud ca 140 m2.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu teatas Saarte Häälele, et 5. märtsil 2015 sõlmitud kokkuleppe tulemusel lammutati Komandandi 11a kinnistul asuv linnakodanike jaoks ohtlik kolemaja, kuid kokkuleppes fikseeritud tähtajaks, 21. juuniks 2015 planeeringu kehtestamiseni paraku ei jõutud ja seetõttu kaotas kokkulepe kehtivuse.

“Osapooled on alustanud Komandandi 11a kinnistule võimaliku hoonestuse planeerimiseks ja Rootsi tänava laiendamiseks uusi kõnelusi. Ohtliku hoone lammutamine oli linnavalitsuse esmane eesmärk, mis ka saavutati, samas tunnistame, et teine eesmärk ehk Rootsi tänava laiendamine selle kinnistu arvelt on saavutamata,” ütles linnapea Madis Kallas.

Linnavalitsuse ja kinnistu omaniku vahel toimunud kohtumiste põhjal usub Kallas, et mõlemat osapoolt rahuldava lahenduse leidmine on endiselt reaalne.

Print Friendly, PDF & Email