Kvaliteedimärk annab Kallemäe koolile kindlustunde (1)

SUUREPÄRANE KINGITUS: Kaire Kiil rõõmustab Kallemäe koolile kingitud arvutite üle. Foto: Tambet Allik

“Koolil on kvaliteedimärk – mis see annab?” täpselt nii on minult küsinud viimase poole aasta jooksul väga paljud inimesed,” kirjutab Kallemäe kooli direktor Kaire Kiil (pildil). “Mõni on isegi küsinud, et kas nüüd hakkate riigilt rohkem raha saama.”

Nii küsis eneselt ka kogu Kallemäe kooli pere kaks aastat tagasi, kui otsustasime esitada taotluse kvaliteedimärgi saamise protsessis osalemiseks.

Ülemöödunud, 2015. aasta algul liitus meie kool Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse koordineeritava Euroopa kvaliteedijuhtimise süsteemiga EQUASS. Seni olid sellega liitunud suures osas sotsiaal­asutused ning koolid vaid rehabilitatsiooniteenusega. Kallemäe kool on aga ainus kool Eestis, kus seda kvaliteedisüsteemi rakendatakse kogu asutuse ulatuses.

Olime seni kuulnud erinevatest kvaliteedijuhtimissüsteemidest ja teadlikud mujal Eestis väljatöötatud kvaliteedistandarditest koolidele, kuid meie kooli eripärast tulenevalt need meile ei sobinud. Ei osale ju meie lapsed maakondlikel või vabariiklikel olümpiaadidel ega tee riiklikke lõpueksameid jne. Viimastes on aga pearõhk just neil näitajail. Meie kooli eesmärk on saavutada iga lapse puhul tema võimetest lähtuvalt maksimaalne iseseisev toimetulek hilisemas elus. Seega on pearõhk eelkõige sotsiaalsete oskuste omandamisel ja seejärel akadeemilistel teadmistel.

Kahe möödunud aasta jooksul toimus mitmeid kvaliteedisüsteemi koordineerijate konsultatsioone ja auditeid, et korrastada meie majas tehtav töö eelkõige lapse ja tema vanema huvidest lähtuvaks. Samuti selleks, et tagada kõigi teiste huvipoolte rahulolu ja et vastata ühiskonna ootustele.

Kogu protsess sai läbi kahepäevase lõppauditiga möödunud aasta detsembri algul. Tänaseks on meieni jõudnud vastus Brüsseli EQUASS kvaliteedijuhtimissüsteemi keskusest: kõigi hindamiste tulemusena on Kallemäe kool tunnistatud vastavaks kvaliteedisüsteemi põhimõtetele ja meie koolile on antud vastav sertifikaat.

Kõik see kokku oli suur, mahukas ja pikk protsess, millesse panustasid kõik meie maja töötajad. Seepärast saan ma väga hästi aru küsimusest: mis see teile annab?

Kui püüda sellele vastata, siis pole see kindlasti midagi materiaalset, mida saaks käega katsuda. Aga see on midagi palju tähtsamat. Nimelt annab see meie õpilastele, nende vanemaile ja kõigile koostööpartneritele kindlustunde, et koolis tehtav töö tagab parima võimaliku tulemuse iga lapse jaoks.

Kaasava hariduse kontekstis on koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga võetud eesmärk lisaks meie majas laste õpetamisele olla toeks ja vestluspartneriks kõigile maakonna koolidele haridusliku erivajadusega õpilaste õpetamise temaatikas. Seda on tehtud ka seni, kuid nüüd, mil hariduspoliitika eesmärk on õpetada võimalikult paljusid lapsi elukohajärgses koolis, suureneb kindlasti vajadus hea nõu järele.

Meie maja õpetajatel, kasvatajatel ja tugispetsialistidel on pikaajaline praktiline kogemus haridusliku erivajadusega lastega töötamisel ning nad saavad oma kogemusi jagada. Seepärast julgustan kõiki, kes leiavad, et tekkinud probleeme on vaja arutada, meiega ühendust võtma. Me ei luba retsepti, sest seda pole olemas (kõik HEV-lastega töötanud inimesed teavad seda), aga üheskoos mõeldes, oma teadmistele ja praktilistele kogemustele toetudes saame jõuda parimate lahendusteni.

Küllap annab meie poole pöördumiseks kindlustunde ka meie koolile äsja antud kvaliteedimärk.

Print Friendly, PDF & Email