KURESSAARE SÕNUMID: Linnaleht ilmub tänasest Saarte Hääle vahel

Möödunud aasta septembris korraldatud hanke tulemusel annab 2017. aastal Kuressaare Sõnumeid välja OÜ Raadio Kadi ja linnaleht ilmub koos päevalehega Saarte Hääl.

Tulenevalt lehe väljaandja vahetumisest on uuendatud ka linnalehe kujundust, kuid üldises plaanis jääb kõik samaks: linnaleht ilmub endiselt iga kuu 1. ja 3. neljapäeval ning ette on nähtud, et väljaanne jõuab tasuta igasse Kuressaare postkasti. Neil, kes linnalehte mingil põhjusel siiski ei saa, palun lehe saamiseks võtta ühendust: tel 45 50 548 või press@kuressaare.ee. Lisaks on Kuressaare Sõnumid saadaval avalikes kohtades, nagu päevakeskus, raamatukogu, haigla, bussijaam ja linnavalitsus. Linnalehte saab lugeda ka linna kodulehe www.kuressaare.eevahendusel ja uudislood avaldatakse Saarte Hääle veebilehel www.saartehaal.ee.

Kõik tähelepanekud ja soovitused linnalehe sisu ja kujunduse kohta on väga teretulnud. Samuti on oodatud linnaelu puudutavad küsimused, mis võiksid leheveergudel vastatuna ka teistele linnakodanikele kasulikku infot anda.

Kristiina Maripuu

Print Friendly, PDF & Email