Kooliraamatukogusid on Saaremaal vähemaks jäänud

Kooliraamatukogude arv Saare maakonnas on kümne aastaga kahanenud, lugejaid on aga tuhande jagu vähem.

Statistikaamet avaldas Eesti rahvusraamatukogust saadud andmed, mille järgi tegutses Saare maakonnas 2005/2006. õppeaastal 18 kooliraamatukogu, eelmisel, 2015/2016. õppeaastal oli neid aga 16.

Rahvusraamatukogu juhtiva spetsialisti Margit Jõgi sõnul ei pruugi statistikanumbrid alati aga tegelikku pilti kajastada. Need sõltuvad näiteks sellest, kui varmad on koolid oma raamatukogude kohta andmeid esitama.

“Saaremaal on andmete esitamisega lood üldiselt kehvasti,” tõdes Jõgi. “Näiteks mullu jättis üks Saaremaa kool oma andmed üldse esitamata.” Kooliraamatukogude arvu vähenemise peamine põhjus Saare maakonnas on koolide sulgemine. 2007. aastal pandi kinni Torgu kool, 2011. aastal Kuressaare põhikool ja 2012. aastal Kaarma kool.

Jõgi sõnul on Eestis üsna tavaline ka see, et kooliraamatukogu ühendatakse rahvaraamatukoguga. “Nii tehti näiteks Leisis,” märkis Jõgi.

Raamatukogude fondi kogusuurus õppeaasta lõpu seisuga on aga kahanenud 208 100-lt  178300 üksusele. Kui veel 2005/2006. õppeaastal moodustas üle poole fondist õpikukogu, siis mullu oli selle osakaal veidi üle kolmandiku. Kümne aastaga on lugejate arv vähenenud tuhande võrra: 5100-lt 4100-le. Samas on pisut kasvanud laenutuste arv: 56 100-lt 57 200-le.

Kooliraamatukogude töötajaid oli 2005/2006. õppeaastal poole rohkem kui eelmisel õppeaastal – toona 24, mullu 15.

Raamatukogude komplekteerimiskulud ehk teavikute hankimiseks tehtud kulutused on kümne aastaga tunduvalt kahanenud: 132 640 eurolt 75 990 eurole.

Print Friendly, PDF & Email