Väljaränne detsembris sõi aasta juurdekasvu ära (4)

Kuni novembrini kasvas Saaremaa elanike arv sisserände arvelt, kuid detsembrikuus kirjutas ennast maakonnast välja koguni 70 inimest rohkem kui tehti sissekirjutusi. Maakonna elanike märgatavat kahanemist süvendas lisaks 90 aasta madalaim sündimus.

Kokku vähenes Saare maakonna elanike arv detsembris 91 inimese võrra.

Lisaks negatiivsele rändesaldole oli miinuses loomulik iive (-21). Detsembris registreeriti maakonnas 15 sündi ja 36 surma. Maakonda asus elama 42 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 112 endisel maakonna elanikul.

2016. aastal asus maakonda elama 691 uut elanikku, maakonnast lahkujaid oli 746, rändesaldo seega -55.

Vaata graafikut

http://3_graafika_saaremaa_rahvastik_2016-copy

Print Friendly, PDF & Email