Saarte Liinid nõuab sadamatasudena miljonit (5)

Riigi sadamaid haldaval AS-il Saarte Liinid on Vjatšeslav Leedo ettevõtetelt Saaremaa Laevakompanii ja Väinamere Liinid jäänud sadamatasudena saamata ligikaudu miljon eurot.

Foto: Tambet Allik

Foto: Tambet Allik

“Suurusjärk on miljon. Tingitud on see sellest, et sadamatasud on tasumata,” ütles Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ettevõtte esitatud võlanõude kohta BNS-ile.

Hagi tagamiseks on kohus teinud määruse parvlaeva St. Ola arestimiseks. Määrusele pole Tamkivi sõnul praegu veel vaiet esitatud.

Tamkivi avaldas lootust, et ehk suudetakse vaidlused sadamatasude osas veel mõistlikult ära lahendada.

“Ma ikkagi loodan, et need asjad lahenevad ära mõistlikult. Kuigi see mõistliku lahendamise aeg on juba mööda läinud. Kui me oleme jõudnud juba arestimiste juurde, siis see mõistlik vaidlus on ilmselt juba läbi,” sõnas ta.


KOMMENTAAR

AS-i Saarte Liinid väidetav nõue on Väinamere Liinid OÜ, mitte parvlaeva St. Ola omanikfirma OÜ St. Ola Maritime vastu. Seetõttu on juba ainuüksi teise äriühingu vara arestimine täiesti põhjendamatu.

Väinamere Liinid esitas möödunud aastal nõuded Saarte Liinide vastu, kuna sadamate haldaja jättis täitmata sadamateenuste osutamise lepingust tulenevad kohustused. Sellest tulenevalt kandis Väinamere Liinid vedajana olulist kahju. Saarte Liinid pole aga võlgnevusi tasunud ja Väinamere Liinide nõuded ületavad AS-i Saarte Liinid nõudeid. Seetõttu ei ole Väinamere Liinid OÜ-l võlgnevust AS-i Saarte Liinid ees, kuna vastastikused nõuded on Väinamere Liinide poolt tasaarvestatud.

Saarte Liinid on sajaprotsendiliselt riigile kuuluv äriühing, mille aktsiad kuuluvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM). Seejuures ei täida ka MKM varasema operaatori Väinamere Liinid OÜ-ga sõlmitud suursaarte sõitjateveo avaliku teenindamise lepingut ja viivitab ühistransporditoetuse maksmisega. Kuigi ministeeriumil puudub õiguslik alus väljamaksete tegemisest keeldumiseks, ei ole ministeerium tänaseni varasemale operaatorile 296 570 euro suurust kohustust täitnud, millele lisanduvad viivised. Riigile osutatud reisijateveo teenuse eest ühistransporditoetuse maksmise tähtaeg oli seejuures juba 20. oktoobril 2016.

Väinamere Liinid OÜ

 

Print Friendly, PDF & Email