Linnavalitsusele tehti ettekirjutus (1)

Selle kuu alguses toimunud paikvaatlusel tuvastas päästeamet Kuressaare linnavalitsuse hoones Tallinna 10 tuleohutusnõuete rikkumise, mis tõi kaasa ettekirjutuse.

Päästeameti ohutusjärelevalve büroo vaneminspektor Aivar Mänd selgitas ettekirjutuses, et linnavalitsuse hoonesse on paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem vaid osaliselt. Süsteemi puudumise tõttu osas ruumides ei ole tagatud kõigi hoones viibivate inimeste varane teavitamine võimalikust tulekahjust.

Seadusest tulenevalt kohustas päästeamet linnavalitsust paigaldama automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi linnavalitsuse hoone kõikidesse ruumidesse. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg on 8. juuni 2018.

Print Friendly, PDF & Email