Alvarite projekt suurendab loomakasvatust (5)

Selle aasta lõpuks on projekti “LIFE to alvars” raames Saaremaal, Muhus ja Hiiumaal taastatud ja karjatamisega taasalustatud kokku 800 hektaril loopealsetel ehk kadakastel karjamaadel.

esko-portree“Need võsastunud alast tagasivõidetud karjamaad on traditsioonilise maastiku ilme säilitamise seisukohalt suur võit,” ütles “LIFE to alvars” projektikoordinaator Annely Esko (pildil). Seoses uute karjamaade kasutusele võtmisega on soetatud juurde ka loomi. Näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi ja avatud vooru toetuste raames on taastatud aladele ostetud 382 lammast, 88 lihaveist ja kaks hobust. Projekti raames on kaks inimest loobunud oma tööst linnas ja naasnud kodukohta loomakasvatusega tegelema. Taastamistööde läbiviimisel ja karjaaedade ehitamisel on tööd saanud paljud kohalikud ettevõtted.

Annely Esko sõnul jätkub alvarite taastamine ka 2017. aastal. Suurimad taastamistööd on planeeritud Kõruse, Tammese ja Kübassaare piirkonnas. Tulevikku vaadates on Esko sõnul oluline, et looduskaitsealadel karjatamist osataks paremini ära kasutada oma hüvanguks ja seal kasvavat väga kõrge kvaliteediga liha väärilise hinna eest ka turustada. “On rõõm näha, et loomakasvatus on Eesti saartel jõudu kogunud ja oluliselt laienenud,” lausus Esko. See annab suurepärase võimaluse taastada ka traditsioonilist maakasutust ja kasutusele võtta vahepeal loomade puudusest võsastunud või pillirooga kinnikasvanud karjamaad.

Projekt “LIFE to alvars” ehk “Elu alvaritele” on ellu kutsutud looduskaitsealadel asuvate kinnikasvanud kadakaste karjamaade taastamiseks. Taastamise käigus raiutakse pealekasvanud võsa, kadakad ja puud ning rajatakse karjatamiseks vajalik (aiad, jooturid, varjualused).

Print Friendly, PDF & Email